Ako pracovať ako mlyn

Ak sa človek zaujíma o tesárstvo, nemôže to robiť bez smerovača. Vyrábajú sa vo veľkom množstve a širokom rozsahu. Hlavnou vecou je pochopiť, ako pracovať ako mlyn.

Schéma smerovača

Schéma smerovača.

Tento nástroj vám umožňuje vyriešiť veľa problémov pri vykonávaní opráv v byte alebo pri opravách nábytku. Výrazne rozširuje možnosti človeka s drevospracujúcou technikou. Rôzne drevené výrobky je možné vyrobiť ručne, pričom vynakladáte minimálne úsilie. Každý, kto rozumie práci s frézou, dokáže opraviť a zdobiť nábytok a drevený nábytok.

mlyn

Pri výbere routeru je potrebné dbať na pracovné pole, ktorého optimálna veľkosť je 12000x1200 mm.

Fréza (alebo fréza) je ručný elektrický nástroj na spracovanie drevených výrobkov frézovaním. Táto metóda zahŕňa spracovanie okrajov výrobku, výrobu a spracovanie drážok a rôznych otvorov. Hlavným účelom ručne vyrábaných kópií je spracovanie dreva, ale môžu sa používať na mäkkých kovoch a plastoch s použitím špeciálnych mlynov a nástrojov.

Princíp mlyna je veľmi jednoduchý: spracovanie obrobku sa robí rezacím prvkom - fréza. Súčasne v pozdĺžnom smere sa samotný mlyn pohybuje (keď je obrobok fixovaný) alebo obrobok (pri upevnení). Fréza je rezný nástroj, ktorý obsahuje jeden alebo viac rezných prvkov (zuby, čepele).

Existujúce typy nástrojov

Hlavné typy fréz

Hlavné typy frézok: vertikálne frézky a - konzolové vertikálne, 6 - frézky kontinuálnej činnosti (karuselové frézovanie a frézovanie valcov), c - kopírovacie (vertikálne a horizontálne) frézky, g - vertikálne frézovacie stroje; d - pozdĺžne frézky; e - univerzálne frézky (konzoly a beskonsolny), g - horizontálne konzolové frézky.

Ručné frézy pre domácnosť sú tri typy: horné, okrajové a lamelové. S horným smerovačom môžete vykonávať takmer akýkoľvek druh práce. Je rozdelená na dve štruktúry: ponorenie a pevné. Konštrukcia ponorného typu umožňuje pohyb elektrického motora spolu s rezačkou vo vertikálnom smere pozdĺž dvoch špeciálnych vodidiel. Puzdro motora je tlmené pružinou a pri frézovaní je tiež opreté o obrobok. Stacionárny mlyn má pevný elektrický motor a pri zmene hĺbky spracovania sa musí pohybovať a znova upevniť. V tomto prevedení nie je možné zmeniť hĺbku spracovania bez zastavenia otáčania rezača.

Ostatné mlyny majú návrhy, ktoré umožňujú iba niektoré operácie. Okraj je preto určený na profilovanie a spracovanie okrajov obrobku. Lamela naopak nie je schopná spracovať okraje a dokonale mletie drážky na koncoch obrobku. Takéto nástroje majú úzke zameranie, ale majú jednu veľkú výhodu - sú malé.

Späť na obsah

Návrh frézovacieho stroja

Horná fréza pozostáva z dvoch hlavných častí: elektromotora a základňa, ktoré sú prepojené zdvíhacím mechanizmom (vodiacim prvkom), ktorý umožňuje zachytiť rôzne hĺbky ponorenia nožov. Mechanizmus má nastavovaciu skrutku, pomocou ktorej je možné jemne nastaviť. Na hriadeli motora je pevný skľučovadlo, s ktorým je fréza nainštalovaná.

Na zabezpečenie kvality spracovacej techniky je vybavený rovným vodítkom, ktorý pomáha pohybovať rezačkou na požadovanú vzdialenosť v rovine obrobku. Niektoré vzorky sú tiež vybavené kruhovým vedením, ktoré pomáha pri kruhovom pohybe pri obrábaní kolies s veľkým priemerom. Pri frézovaní drážky je nainštalovaný vodiaci prvok vo forme uhla.

Späť na obsah

Typy prác pre smerovač

Schéma manuálneho smerovača

Zariadenie ručného mlyna: 1 - základná - preglejka (akrylová, MDF), 2 - mlynská 6 mm, 3 - vzájomná diera v základni mlyna, 4 - čo sa má stať, 5 - vlas.

Frazer je určený pre širokú škálu dreva. Ak budú fungovať správne, nebude ťažké vytvoriť dieru akéhokoľvek tvaru, aby sa vytvorili drážky a drážky. V tomto prípade môžu mať otvory iný tvar nielen v jednom priereze, ale aj iný tvar s hrúbkou jedného otvoru.

Dôležitým typom práce je profilovanie okrajov. Okapy, sokly, sklenené lišty, profilované lišty okenných rámov a pod. Môžu byť vyrobené s nástrojmi pre domácnosť. Fréza vám umožňuje pripraviť nielen pozdĺžny profil iného typu, ale aj vytvoriť ozdobu a dekoratívnu hranu na okrajoch polotovaru. Takéto spracovanie vám napríklad umožní vytvoriť rám pre obrázok. Ak skúsenosti s routerom nestačia, dekoratívne okraje sú vytvorené pomocou šablóny.

Domáca fréza umožní vykonávať veľa práce v dome. S ním môžete napríklad vytvoriť drážku pre zámok v dverách. Rôzne prvky spojenia dreva počas výstavby sú celkom uskutočniteľné mlyn. Pri vykonávaní rôznych typov práce stačí vybrať univerzálny typ mlyna a nainštalovať potrebnú mlyn.

Späť na obsah

Výber typu frézy

Typ frézy sa vyberá podľa typu frézovania a materiálu obrobku. Pri spracovaní mäkkého dreva sa komponenty používajú z ľahkých kovov a tvrdé drevo - odolnejšie mlyny. Takže pre mäkké drevo môžete použiť rezačky s vysokorýchlostnými čepeľami ako HSS a pre tvrdé drevo - ako HM (karbid).

Typy fréz

Typy fréz.

Ďalšia klasifikácia rozdeľuje frézy na ložiská a ložiská. Inštancie bez ložísk sú všestrannejšie a môžu sa použiť na výrobu takmer akéhokoľvek ošetrenia. Veľké množstvo rezačiek s ložiskami, ktoré sú nainštalované v jednej rovine s čepeľou na oboch stranách. Tento dizajn umožňuje zlepšiť kvalitu a presnosť niektorých typov frézovania (profil, okraj, ľubovoľný okraj spracovania).

Podľa typu frézy sú rozdelené na niekoľko typov. Profilové frézy sa používajú na frézovanie okraja obrobku s cieľom poskytnúť profil, zdobenie výčnelkov, zaoblenie atď. Takéto mlyny často nesú. Tvar je zvyčajne valcový. Na zaokrúhlenie okrajov sa zvyčajne používajú frézy.

Kužeľovité frézy sú určené pre frézovacie profily s rôznym uhlom sklonu. Rohy môžu byť vytvorené obrábaním otvorov, rôznych rezov atď.

Drážka (obdĺžniková) používaná na výrobu obdĺžnikových drážok. Frézy sú k dispozícii v širokom rozsahu priemeru, typu a dĺžky čepele. Pri výrobe drážok alebo otvorov so sklonom pod uhlom 45 stupňov sa používajú frézy v tvare V.

Schéma komponentov mlecieho stola

Schéma komponentov mlecieho stola.

Diskové mlyny sú určené na výrobu drážok, ktoré sú umiestnené v horizontálnom smere. Tento typ práce je dôležitý pri pripojení dosiek k sebe počas výstavby, t.j. počas vytvárania koncových konektorov. Pri lichobežníkovom type hrotov prvkov spojenia sa používajú prvky ako "rybinové hniezdo" alebo "rybka".

Špecializované mlyny sú tiež použité: zložené - pre frézovacie štvrte; filé - pre špeciálne okraje na profilovanie; montáž - kopírovať časť alebo ju prispôsobiť veľkosti analógu (takéto mlyny sú vybavené ložiskami).

Späť na obsah

Nainštalujte a zaistite rezač

Fréza na stolovú dosku

Schéma inštalácie smerovača na stôl.

Aby ste mohli začať pracovať s mlynom, je potrebné namontovať a upevniť mlyn. Po výbere požadovaného typu a veľkosti frézy je vložený do kazety. Za týmto účelom je stopka ponorená do zásuvky skľučovadla do hĺbky 20 mm. Kazeta kazety sa otáča v smere hodinových ručičiek, až kým nezacvakne. Potom sa matica skľučovadla utiahne kľúčom. Fréza je nainštalovaná a upevnená.

Pred frézovaním by ste mali nastaviť hĺbku rezača v obrobku. Na tieto účely je potrebné použiť obmedzovač nastavenia hĺbky. Súčasne treba nastaviť jemné ladenie v strede, medzi značky "+" a "-".

Späť na obsah

Základné požiadavky

Smer otáčania pri práci ako mlyn

Smer otáčania pri práci so smerovačom.

Frézovanie by sa malo vykonávať bez prekročenia rýchlosti otáčania mlyna. Nastavuje sa s prihliadnutím na druh práce a materiál obrobku. Zvyšovanie priemeru rezača vyžaduje zníženie jeho rýchlosti otáčania: pri rezačke s priemerom do 10 mm môže byť rýchlosť 20 000 ot./min as priemerom až 40 až 10 000 ot / min. Požiadavky na nastavenie rýchlosti otáčania spravidla sú uvedené v pokynoch pre smerovač.

Počas práce môže byť mriežka držaná rukami alebo upevnená na pracovnom stole. Ak je router napájaný ručne, obrobok musí byť bezpečne pripevnený. Pri upevňovaní routeru je možné použiť rôzne zariadenia, v ktorých by mali byť vodiace lišty použité na pohyb obrobku (rovný alebo klenutý). Pri vytváraní okrajového profilu by mali byť ako stojan a vodidlo použité úzke pravítka, ktoré sú kolmé na obrobok.

Aby bola zaistená bezpečnosť, musí byť splnená nasledovná podmienka: smer pohybu smerovača by mal byť oproti smeru otáčania rezača.

Keď sa trasy zhodujú, dá sa prístroju neplánované zrýchlenie, čo vedie k tomu, že nástroj vykĺzne ruky.

Späť na obsah

Práca s ručným mlynom

Vplyv priemeru dýzy na rýchlosť mlyna

Vplyv priemeru dýzy na rýchlosť mlyna.

Drevený polotovar je upevnený na pracovnom stole, takže je voľný prístup k miestu spracovania. Potrebné vodidlá na presúvanie smerovača (rovný, oblúkovitý, pravítko) sú pevné. Fraser drží obe ruky.

Fréza sa privádza na povrch obrobku tak, aby fréza ležala na obrobku. Miernym stláčaním mlyna sa rotačný mlyn vstúpi do obrobku v požadovanej hĺbke (až po hrot mlyna). Jemným pohybom smerovača v požadovanom smere (pozdĺž vodiacej lišty) sa vytvorí drážka požadovanej hĺbky a dĺžky. Pri vytváraní hlbokých drážok (rezov) by sa operácia mala vykonať v niekoľkých priechodoch. Hĺbka rezača v jednom priebehu sa odporúča v rozmedzí od 5 do 6 mm. Pohyb routeru je len v jednom smere. Pre skúsených strojníkov je vhodné použiť obmedzovače pohybu valcov a ďalšie vodiace lišty, ktoré sú namontované na obrobku alebo na pracovnom stole.

Späť na obsah

Práca na zvislom mlyne

Vertikálny mlyn poskytuje stálu montáž na pracovný stôl. V tomto prípade sa obrobok posunie ručne vzhľadom na smerovač. Všetky vodiace lišty sú spravidla už poskytnuté v konštrukcii mlyna. Ponornými nožnicami do požadovanej hĺbky je mlyn a potom sa na obrobok pripevní pozdĺžny alebo oblúkový pohyb. Základné pravidlá sú podobné pravidlám používania ručného smerovača.

Späť na obsah

Príslušenstvo pre smerovač

Najjednoduchším zariadením na profilovanie okrajov obrobku je priama koľajnica. Je upevnený tak, aby obmedzoval pohyb smerovača hlboko do obrobku. Keďže obmedzovač hĺbky mlynčeka umožňuje ovládať hĺbku profilu vo vertikálnom smere, koľajnica zabezpečí ovládanie šírky profilu vo vodorovnom smere. Drážka požadovanej veľkosti je zaručená pri použití zastávok, ktoré zastavujú pozdĺžny pohyb frézy. Ak je šírka drážky väčšia ako priemer rezača, odporúča sa použitie obmedzujúcich rámov, čo umožňuje zastaviť pohyb rezača v priečnom smere.

Pri vytváraní oblúkových drážok sa odporúča použitie kruhového dorazu. K tomu je nakreslená kružnica s požadovaným polomerom, v strede ktorého je vytvorená diera na zaistenie stredu dorazu a samotný obmedzovač sa pohybuje na požadovanú vzdialenosť od stredu. Pohyb smerovača je obmedzený takým dôrazom smerom von.

V procese práce so smerovačom vzniká potreba použiť takýto dodatočný nástroj ako:

  • vŕtačka;
  • súbor;
  • kliešte;
  • skrutkovač;
  • kľúče a koncové kľúče;
  • nóniom;
  • line meter;
  • uhlomer;
  • súbor šablón;
  • spojky;
  • nôž

Frezer - veľmi potrebný a vhodný nástroj pre tesársku prácu. Ak sa naučíte správne pracovať s mlynom, výroba komplexných profilovaných výrobkov nebude spôsobovať veľa problémov. Týmto nástrojom sa výrazne rozšíria možnosti opravy a konštrukcie vykonávané interne.

Pridať komentár