Riešenie a vyčerpanie konektora pomocou vlastných rúk

Použitie konektorov je účinné, ak viete, ako čerpadlo zdvihnúť. K dnešnému dňu nie je možné auto opraviť, ak nie je zásuvka. Ide o špeciálne zariadenie, pomocou ktorého môžete zdvíhať veľké množstvo nákladu. Piest, ktorý má hydraulickú kvapalinu, sa podieľa na poskytnutí pracovnej sily takéhoto mechanizmu.

Zariadenie a princíp činnosti hydraulického zdviháka

Zariadenie a princíp činnosti hydraulického zdviháka.

Použitie zdviháka, vymeniť kolesá, umožňuje opraviť zavesenie vozidla. Existujú nasledujúce typy konektorov: zasúvateľné (rackové) alebo pohyblivé. Vertikálne rozšírenie zdvihákov racku sa vykonáva v prítomnosti valca, jedného alebo viacerých. Výška predĺženia zdviháka môže byť odlišná.

Valcový hydraulický zdvihák má iný dizajn. Kovové puzdro zariadenia je namontované na štyroch kolesách, ktoré sú potrebné na pohyb mechanizmu. Hydraulický valec, ktorý má zdvíhací mechanizmus, je vo svojich otvoroch vystužený. Zdvíhanie plošiny je spôsobené prítomnosťou špeciálneho valca, ktorý je posúvaný horizontálne.

K akým prvkom patrí zariadenie hydraulických konektorov

Tabuľka charakteristík konektorov

Tabuľka charakteristík konektorov.

Páčka zariadenia poskytuje ovládanie čerpadla a čerpanie hydraulickej kvapaliny do valca cez špeciálny ventil. Hydraulická alebo pracovná kvapalina je olej, ktorý je vytlačený vo valci. Zariadenie sa vráti späť s otvoreným ventilom, umiestneným na čerpadle, aby do neho vnikla hydraulická kvapalina.

Jednoducho sa používajú hydraulické zdviháky. Mali by byť umiestnené na rovnom povrchu pod vozidlom. Po zatvorení ventilu prístroja sa jeho páčka stlačí, kým sa vozidlo nezvýši z požadovanej výšky.

Ak chcete vozidlo spustiť späť na zem, keď je koleso už vymenené, ventil sa otvára plynule proti smeru hodinových ručičiek. Keď je zariadenie v pôvodnej polohe, ventil sa zatvorí dozadu a otáča ho opačným smerom.

Späť na obsah

Ako čerpadlo zdvihnúť

Princíp skrutkovača

Princíp skrutkovača.

Pre zdvihák, ako aj akýkoľvek mechanizmus je potrebná pravidelná kontrola a údržba. Kvapalina sa môže vkladať do valca, pretože používanie zariadenia je spojené s únikom oleja cez tesnenia a olejové tesnenia. Použitím konektora na auto na opravu automobilu použite poistný stojan. Nastavením zariadenia môžete predísť tomu, aby vozidlo padlo na zem, ak je poškodený konektor.

Uloženie zariadenia na miesta s vysokou vlhkosťou vedie k hrdzi na valci. Z toho istého dôvodu sa pracovný valec môže stať nepoužiteľným. Chýbajúci hydraulický zdvih má však pomalú pracovnú rýchlosť a malú výšku zdvihu. Niektoré modely majú dostatočne veľkú vlastnú hmotnosť, takže nie je príliš vhodné prepravovať sa v kufri.

Späť na obsah

Pokyny pre správne pripojenie čerpadla

Schéma plnenia hydraulického zdviháka s olejom

Schéma plnenia hydraulického zdviháka s olejom.

Medzi výhody zdvihákov vychádzajú pevnú konštrukciu, ako aj výška zdvíhania nákladu od zeme, najväčšia nosnosť s plynulosťou, výška zdvihu je minimálna. Všetky tieto výhody prinášajú vysokú účinnosť.

Príčiny poruchy zariadenia môžu byť príčinou. Napríklad dlhodobé používanie prístroja môže spôsobiť nahromadenie vzduchu vo forme bublín. Tým sa znižuje efektívnosť použitia zdviháka, to znamená, že jeho účinnosť prudko klesá. Je to spôsobené vstupom vzduchu do hydraulického mechanizmu z dôvodu nedostatku hydraulickej kvapaliny.

Späť na obsah

Zásobník na čerpanie a odstraňovanie porúch

Viesť zariadenie do pôvodného stavu umožní nasledujúce činnosti:

 1. Začať čerpanie by malo byť, ak je ventil otvorený by-pass s korokom na olejovej nádrži.
 2. Čerpajte čerpadlo zariadenia niekoľkokrát, čo umožní presunúť všetok nahromadený vzduch z pracovnej dutiny do špeciálnej nádoby na kvapalinu.
 3. Vykonajte uzatvorenie portu zásobníka oleja a prepadového ventilu.

So správnou implementáciou všetkých prác a zariadenia na odstránenie vzduchu by mal pracovať v správnom režime.

Inak sa uvedené kroky podľa pokynov opakujú.

Späť na obsah

Ako správne zdvihnúť druhý algoritmus

Korózia na detailoch konektorov

Korózne časti sa odporúča vymeniť.

Pretože vyššie uvedený spôsob čerpania zdviháka nie je jediný, môžete postupne vykonávať nasledujúce kroky:

 1. Pri pomalom zdvíhaní bremena s konektorom alebo jeho úplnou poruchou sa určuje prítomnosť vzduchu v dutine zariadenia.
 2. Zamykacia ihla by sa nemala otočiť o 1,5-2 otáčky a plunžer zdviháka sa zdvihne skrutkou do horného bodu, ktorý je extrémny, a potom sa znova spustí, aby sa vrátil do spodnej polohy.

Posledná operácia sa opakuje 2-3 krát. Aby ste predišli vzniku tohto problému, mali by ste pravidelne kontrolovať hladinu kvapaliny v zdviháku. Ak to nestačí, nezabudnite pridať olej.

Čerpanie zdviháku sa opakuje po vniknutí nečistôt do pracovnej dutiny. Na odstránenie kontaminácie je hlava skrinky vypnutá a kerozín sa vyleje do základne. Po vyčerpaní vypínacej ihly pumpujte zdierku. Po dokončení prevádzky sa kerozín odstráni a pracovná dutina sa naplní čistou hydraulickou kvapalinou.

Vo všeobecnosti je algoritmus nasledovný:

 1. Olej sa naleje, potom zatvorte škatuľu.
 2. Piest by mal byť čerpaný zdvihnutím až po poruchu.
 3. Zástrčka sa odskrutkuje a stlačí na piest a uvoľní vzduch z valca.
 4. Pridajte olej, zatvorte zátku atď.

To sa deje až do úplného vypustenia vzduchu a výstup hydraulického oleja bude v súlade s krvácaním bŕzd.

Späť na obsah

Oprava konektora DIY

Hydraulická schéma zdvíhania

Schéma hydraulického zdviháku.

Pri zdvíhaní a držaní zariadenia je ťažké nájsť náhradný hydraulický zdvihák. Existujú rôzne znaky, ktoré naznačujú zlyhanie zariadenia. Napríklad, zdvíhanie nákladu je ťažké a úroveň zdvíhania do výšky môže byť výrazne znížená.

Je možné, že by ste mali vykonať veľké množstvo pohybov na inštaláciu zariadenia v požadovanej výške. Ak hydraulický zdvih nespadne, je to jasný znak jeho zlyhania. Rozhodnutie o výbere metódy čerpania pomôže poznať niektoré škody. To zahŕňa:

 1. Prítomnosť hrdze vo vnútri zariadenia, čo obmedzuje proces znižovania mechanizmu na požadovanú polohu.
 2. Extrémne zaťaženie, testované zariadením, ktoré vedie k ohýbaniu tyče.

Po rozobraní jednotky možno vidieť, že zariadenie má valec obsahujúci piest alebo tyč, ktorá sa v ňom pohybuje v prítomnosti pracovného oleja. Počas prevádzky valcového ventilu vzniká tlak na kvapalinu. Existuje čerpadlo, ktoré nasmeruje kvapalinu na zásobník.

Zariadenie znižuje záťaž rýchlosťou, ktorá je nastaviteľná, keď je otvor. Je to potrebné pre tok prichádzajúcej kvapaliny z valca. V zdviháku sa nachádza závit na tyčinkách, puzdrách a podstavcoch.

Späť na obsah

Činnosti pri demontáži skriniek

Schéma opravy Jack

Schéma opravy Jack.

Ak chcete zariadenie otvoriť, vykonajte nasledujúce základné kroky:

 1. Jednotku úplne demontujte pomocou tlačidiel.
 2. Vypnite upevňovacie prvky.
 3. Odstráňte ventil zo zariadenia, ktoré krúti olej, rovnako ako primárny piest.
 4. Vykonajte podrobnú kontrolu jednotky, aby ste skontrolovali kvalitu gule špeciálneho ventilu a tesnení, ktoré by ich nahradili.
 5. Vyčistite prístroj z nepotrebných prvkov a umyte systém.
 6. Po otvorení jednotky sa vykoná výmena oleja.

Mal by to byť vretenový olej s vysokým stupňom alebo typ celkom LHM +. Potom vykonajte inštaláciu ďalšej gumy a odčerpajte použitý olej.

Na úplné vybitie sa zdvíhacia časť zariadenia pohybuje nadol a potom hore. Otvorené komory umožňujú uvoľňovanie všetkých piestových kvapalín. Tlaková pružina zariadenia sa musí odstrániť. Potom zatvorte ventil krúžením oleja pomocou guľôčky. Pre presné vniknutie oleja do zariadenia je potrebné zdvihnúť zdvihák a potom ho spustiť. Po dokončení vykonaných prác bola inštalácia spojovacích prvkov: kolíky a kolíky.

Zariadenie je vybavené dvomi ventilmi - tlakovými armatúrami. Každá z nich má pružinovú "zástrčku", ktorá je čapičkou s uzáverom. Jeho bod by mal vstúpiť do otvoru malého rozmeru a čiapočka sa bude opierať o špeciálnu pružinu.

Schéma parkovacieho hydraulického zdviháka

Schéma zaparkovania hydraulického zdviháka.

Prvý ventil sa zvyčajne otvára pod tlakom z páky, odskrutkuje sa na spustenie. Olej sa spustí do veľkého "držiaku" valca po prechode malým "kyvným" valcom. Keď tlak z páky klesne, ventil začne udržiavať olej pri zatváraní. Druhý ventil je potrebný na leptanie do nádrže z veľkého "udržiavacieho" valca v podmienkach nadmerného zaťaženia.

Pred zdvihnutím zdviháka nastavte určitú hmotnosť nákladu tak, aby nemohol počas čerpania prasknúť, inak niektoré časti môžu jednoducho vytiecť z krytu mechanizmu. Čerpanie zberača preto vyžaduje splnenie bezpečnostných opatrení.

Oba ventily sú predmontované, aby skontrolovali, kde je pružina s "klincom", či majú správnu pozíciu. Zariadenie rozložte, poskladajte akýkoľvek materiál alebo noviny. Uistite sa, že z jej kresla nemôže preletieť ani jedno drobné, pretože bude neskutočné nájsť náhradnú časť neskôr.

V prípade poruchy po čerpaní zdviháka je potrebné olej naplniť cez ktorýkoľvek ventil, je možné cez prvý. Zvedák musí byť pomaly zdvihnutý ručne a hubica smeruje nahor, aby vzduch mohol unikať počas klesania, ale nie úplne. To môže spôsobiť gumovú zátku, ktorá má veľký tvar nitu na povrchu valca.

Pri demontáži druhého ventilu sa znova vynuluje, berúc do úvahy správnu hmotnosť. Zvrat veľa nie je potrebný, pretože klesanie vzduchu nastáva pri zaťažení. Vykonaním postupného skrútenia zdvihnite hmotnosť danej hmotnosti. Potom sa čerpanie zastaví. Potom skontrolujte možnosť zostupu v prípade nadmernej hmotnosti.

Späť na obsah

Ako pumpovať valcovanie čínskeho konektora

Ak sa život čínskeho valcového konektora skončí, to znamená, že už nemôže držať vozidlo, potom môže byť zariadenie čerpané. To umožní, aby sa na nové zariadenia nevynaložili ďalšie peniaze. Pri vykonávaní práce je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Na tento účel vytiahnite dva výčnelky, ktoré slúžia na zaistenie osi páky, a vyberte páčku. Keď olej preteká piestom, časť je jemne vytiahnutá tak, aby kvapalina nedotkla tvár. Potom skontrolujte vnútornú časť zariadenia. Ak sa tesniace tesnenie zhoršilo, je to spôsobené prenikaním nečistôt. Ak nie je žiadne nové tesnenie, môžete starú.

Pri otváraní piesta sa vyžaduje vypĺňanie oleja, hladko zdvihnutím ruky zdviháka. Odstránenie pružiny uľahčí celý postup. Pri dosiahnutí horného bodu sa naleje olej. Stlačí sa piestom, kým sa jeho zdvih nestane tesný. Pri absencii prašníka v zdviháku sa dajú na to, aby sa vyhli nečistotám vo valci. Pri čerpaní môžete použiť silikónové mazivo. Na záver zaistite uzamykací drôt.

Válcovaci zdvihák bude fungovať podľa nasledujúceho princípu:

 1. Páková páka bude udržovaná v napätí blokovacieho drôtu.
 2. BatoŞina sa upne medzi pákou a valcom.

V dôsledku toho to pomôže zabrániť kontaminácii valca, čím sa zvýši životnosť mechanizmu. Maximálny zdvíhací mechanizmus vám umožní zachrániť tvár pred získaním maziva z valca.

Pridať komentár