Kruhová píla

Moderný stavebný trh ponúka širokú škálu materiálov, pričom osobitná pozornosť sa venuje dreve. Pokračuje vo vedúcej pozícii, ako predtým. Prírodné drevo pomáha budovať budovy, obkladať akékoľvek povrchy z vnútra i vonku domu. Kvalitatívne ukazovatele tohto prírodného zdroja sú determinované povahou použitia mlecieho zariadenia v procese.

Kotúčová píla

Schéma kotúčovej píly.

Rezanie základne bude známa možnosť spracovania tejto cennej suroviny. Vykonajte to pomocou rámčeka, pásky a diskových zariadení. Okružná píla s vlastnými rukami pomáha prerezávať materiály v najpriaznivejších, presnejších a najkratších podmienkach. V dôsledku plnej guľatiny získali dosky, drevo, lamely. Orezané a nerezané.

Diskové zariadenia sa používajú na ďalšie spracovanie dreva po strihaní a ako formovacej základni logového materiálu. Zariadenie takéhoto plánu sa vyznačuje vysokou mierou produktivity, ktorá umožňuje získať okrajové rezy, delenie a okrajové drážkovanie.

Pevná disková píla je nepostrádateľným atribútom pri výstavbe drevených budov pre prácu v továrni na výrobu stolárskych výrobkov. V dôsledku toho sú všetky činnosti rýchlejšie, jednoduchšie a minimálne investície vlastných síl.

Konštrukčné vlastnosti okružnej píly

Schéma domáce pílenie inštalácie

Schéma domáce pílenie inštalácie.

Uvažovaným zariadením je pracovný stroj, ktorý umožňuje rezanie dreva, jeho práca závisí od elektrického motora. Skladá sa z dvoch motorov, okružných píli, manévrovateľnej kabíny obsluhy, vozíka a koľajnice. Takáto stolová píla má tvar stroja, na ňom je upevnená hriadeľ s kotúčom, pôsobenie reznej časti je založené na rotácii hlavného prvku. Takéto elementárne zariadenie je použiteľné pre domáce použitie, priemyselné vzory sa vyznačujú zložitejšími schémami a uhol rezu takýchto kotúčov sa môže pravidelne meniť.

Kotúčová píla je upevnená na vretene obrábacieho stroja alebo na hriadeli motora. Takéto zariadenie môže mať jednu alebo dve píly, z ktorých každá pracuje zo samostatného motora.

Kotúčové kotúče s kotúčovými kotúčmi sa najčastejšie vyrábajú z kovových rúrok, ktoré sú upevnené zváraním. Pri výbere koľajnice pre vozík by ste mali byť opatrní, uprednostňovať len kvalitné vzorky. V opačnom prípade budú pracovať prerušovane. Vozík je vyrobený zo železných častí, kolesá a valčeky musia byť totožné, to isté platí o ráme.

Ak chcete poháňať pílu, použite niektorý z benzínových motorov, mali by ste vybrať najsilnejší. Reťazový pohon zo zariadenia musí byť vylúčený, potom sa dá vyhnúť prehriatiu pohonu.

Pri výrobe lavičov sa často používajú drevo. Jedinou nevýhodou je hniloba, najmä ak je zariadenie umiestnené na voľnom priestranstve. Takýto základ je však ľahko zvládnuteľný.

Späť na obsah

Funkcie prevádzky kotúčovej motorovej píly

Plán úpravy píl

Schéma úpravy píly.

Kotúče na pohon kotúča sa používajú na prácu v priemyselnom meradle a pri ťažbe, na voľnom priestranstve alebo pod prístreškom. Rezanie sa vykonáva ručne horizontálne. Počas spracovania môžete dosiahnuť dokonalé výsledky a dosiahnuť hladký povrch.

Uhlová kruhová pohonná píla vykonáva rez v oboch smeroch naraz: v pozdĺžnej a priečnej polohe guľatiny. Takéto výsledky sa dosahujú vďaka použitiu špeciálnej polohy píl v navzájom kolmom vzájomnom vzťahu. Podobný stroj akceptuje akékoľvek drevo.

Rezanie stromu v pozdĺžnej a priečnej polohe sa vykonáva na takýchto zariadeniach súčasne. Pohyb vozíkov a portálu sa uskutočňuje pomocou elektrického vedenia. Rýchlosť je koordinovaná reťazovým pohonom. Preto nie je potrebné na mieste namontovať lavičky s motorovou pílou. Tu je dôležité chrániť štruktúru pred zrážkami.

Požadované príslušenstvo:

  • kozy na kovovej alebo drevenej základni;
  • board;
  • kovové dosky;
  • zvárané zariadenia;
  • spojovacie prvky (skrutky, skrutky, matice);
  • sekera, rovina;
  • winepress;
  • zariadenia, ktoré pomáhajú pri práci s drevom a železom;
  • elektromotor;
  • kruhová prevodovka.
Späť na obsah

Hlavné etapy výroby

Konštrukcia kotúčovej píly

Konštrukcia kotúčovej píly.

Pri výbere hotových vzoriek diskových štruktúr je potrebné zvážiť ich vysoké náklady. Ak chcete túto situáciu odstrániť, môžete vykonať inštaláciu píly vlastnými rukami. Takéto opatrenia ušetria peniaze a získajú skúsenosti s manipuláciou s takýmto zariadením.

Ak chcete, aby sa váš stroj na spracovanie dreva stal dôležitým, mali by ste mať túžbu a základné zručnosti práce s nástrojmi. Na začiatok by ste mali preskúmať základnú schému zariadenia píly. K tomu môžete použiť hotové vzorky a vytvoriť samostatne. Prijímateľným dizajnom bude stôl, pod ktorým je hriadeľ s pílou. Hlavný prvok, ktorý vykonáva rezanie guľatiny, stojí nad rovinou stola. Pohyb hriadeľa je regulovaný prenosovým motorom pásu.

Kvôli vytvoreniu hlavnej kostry píly sa odoberajú kovové alebo drevené kozy, ktoré sú navzájom tesne prekrývajúce s časťami dosiek. Železný rám je konštruovaný z akýchkoľvek častí, ktoré sa následne spájajú zváraním. V hornej časti stola je upevnená v tvare oceľových dosiek, ktorých šírka zodpovedá 200 mm a hrúbke - 4 mm. Sú upevnené skrutkami a prepojkami navzájom.

Rezací prvok pre pílu je vyrobený z ocele alebo duralu, jeho hrúbka by mala zodpovedať 3 mm.

Priemer hlavnej časti je 500 mm. Pílka musí mať 2-3 zuby, čo značne uľahčuje prácu s ľubovoľným druhom dreva. Túto položku môžete urobiť sami. Za týmto účelom vezmite pilu na kov s dĺžkou 45 cm a šírkou 4 cm, zuby sú rezané rezným kotúčom brúska.

Cirkulárka Saw Checkout

Schéma inšpekcie kotúčovej píly.

Na dosiahnutie ich zmäknutia je možné zohrievanie povrchu horákom. Na tvarovanie aplikujte ostrosť. Pohonom rezacieho zariadenia môže byť benzínový motor. Práca s dvoma pílami zahŕňa použitie výkonnejšieho zariadenia.

Správna prevádzka kotúčovej píly je daná jasnou inštaláciou rezných zubov. Musia mať správny rezný uhol a dôkladné vyváženie. Takéto prvky môžu byť vyrobené z rozbitého vrtáka alebo dosky pozostávajúcej z tvrdých zliatin. Uhol rezných zubov sa rovná 30 stupňom. Dobré vyváženie bude kľúčom k správnemu rozrábaniu.

Na získanie danej hrúbky pílových dosiek musí základňa stúpať a klesať. Je zabezpečený 4 skrutkami a maticami, zvárané platne, ohnuté okraje.

Vodiace uhly posúvajú časť píly pozdĺž rámu. Medzi rohmi sa nachádza vzdialenosť 55 cm. Každá konštrukcia má horný a spodný valec. Ložiská, ktorých prierez zodpovedá 2 cm, sa používajú ako pohyblivý prvok.

Ostrý prvok píly je pripevnený pod základňou stola tak, že kotúč rezacieho zariadenia je umiestnený presne v strede otvoru, je tvorený doskami. Pevná píla na povrchu stola cez otvory, ktoré sú vopred vytvorené v samotných doskách a nosnej konštrukcii. Tieto medzery v základni od vonkajšieho okraja sú zahĺbené a pripevnené skrutkami so skrytou hlavou.

Pilová píla s kotúčovými pílami

Okružná píla.

Je dôležité postarať sa o výstavbu sprievodcov. Základná konštrukcia je sedlo, ktoré opakuje konfiguráciu písmena "P", je vyrobené z dreva podľa tvaru guľatiny. Táto základňa by nemala mať chyby vo forme uzlov, tu môžete použiť lietadlo. Na sedle je upevnený motor a píla. Výkon motora zodpovedá 2 kW.

Hotový stôl je upevnený na ráme pomocou skrutiek, priestor medzi doskami je vybavený vložkou s otvormi pre rezací kotúč. Počas prevádzky je dorazová tyč upevnená na základni stola pomocou svoriek. Pri sledovaní všetkých uvedených štádií výroby kotúčovej dosky s diskami môžete dosiahnuť bezchybný výkon, ktorý uľahčí dlhodobé pravidelné používanie.

Späť na obsah

Funkcie starostlivosti o kotúčovú pílu s výkonom

Napriek tomu, že práca s takýmto zariadením je spojená s určitými ťažkosťami, údržba nespôsobuje nepríjemnosti. Osoba pracujúca s kotúčovou pílou musí byť umiestnená v špeciálnej kabíne, ktorá sa ľahko pohybuje s pílou. Pri pohybe pracovného stroja je potrebné neustále monitorovať.

Prístroj musí byť bezpečne pripevnený k základni. Je dôležité mať na pamäti, že pohyb píly v opačnom smere je spojený s rezaním kmeňa, nečinnosť tu chýba.

Pridať komentár