Ako používať konštrukčné úrovne rôznych typov

Pri vykonávaní stavebných prác nemôžete robiť bez úrovne na presné meranie uhlov na mieste podľa výkresov. Používajte rôzne typy nástrojov, napríklad bublina, laser, vodu. Ich použitie pomáha presne prenášať uhly sklonu od jedného konštrukčného prvku k druhému. Použitie úrovne alebo úrovne v konštrukcii umožňuje vykonať meranie uhlov malých rozmerov.

Práca na úrovni laseru

Práca na úrovni laseru.

Ako správne používať úroveň budovy

Úroveň konštrukcie je určená na určenie odchýlok od horizontálneho a vertikálneho povrchu. Presná úroveň merania je prakticky nemožné urobiť sami, musíte ju kúpiť. Podľa úrovne znamenajú silné pravítko, ktoré má špeciálne "oči" s jemnými rizikami, v ktorých môžete vidieť ampulky s kvapalinou. Každá z nich obsahuje vzduchovú bublinu. Ak porovnáte schopnosti zariadenia, keď sa používa s charakteristikami olovnice alebo úrovne, potom je možné ju skontrolovať iba v jednej rovine. Nástroj vám umožňuje postaviť horizontálne a vertikálne.

Späť na obsah

Podmienky použitia konštrukcia bublina

Princíp fungovania úrovne vodohospodárskej výstavby

Princíp fungovania úrovne vodohospodárskej výstavby.

Najobvyklejšia úroveň bubliny. Jeho konštrukcia má tvar podlhovastého úzkeho obdĺžnika s 1-3 fľaškami. Telo nástroja môže byť pevne aj duté. Telo môže byť kovové a plastové. Odchýlky sa určujú prítomnosťou baniek naplnených alkoholom. Majú loptičku vzduchu. Pre jednu banku je charakteristická ukážka vertikálnej chyby a pre druhú horizontálnu.

Definujúcou charakteristikou bublinového zariadenia je jeho dĺžka, ktorá sa môže meniť v rozmedzí od 20 do 4 metrov. Každý z nástrojov, vrátane použitia olovnice a úrovne, môže produkovať len určité druhy práce, pretože neexistuje žiadny špecifický model pre všetky prípady. Každé zariadenie sa používa pri vykonávaní nasledujúcich typov prác:

  1. Použitie krátkej úrovne vám umožňuje inštalovať prvky malej veľkosti, napríklad zásuvky s prepínačmi, reflektory.
  2. Aplikácia priemernej úrovne je spojená s prácou veľkého rozsahu, napríklad spojenou s pokládaním dlaždíc.
  3. Dvojmetrová úroveň umožňuje skontrolovať "rovinnosť", ak sa používa ako ovládacia koľajnica.
Používanie domácej vodnej hladiny

Používanie domácej vodnej hladiny.

Vzhľadom k tomu, že návrh hladiny bublín je vyrobený z kvapaliny a skla, potom pomocou tohto nástroja, mali by ste postupovať opatrne. Ak zariadenie kedy kleslo alebo bolo na ňu narazené, potom jeho čítania môžu byť chybné. Po zakúpení nástroja musíte nastaviť. Na tento účel je potrebné ho pripevniť na dokonale horizontálny povrch.

Môžete dosiahnuť presný výsledok, ak naplníte veľkú nádrž s vodou a položíte kus peny s rovným povrchom na vrch. Táto poloha umožňuje skontrolovať, ako sa vzduchová bublina nachádza v kapsule. Ak sa zistí určitá chyba, kapsula by sa mala otáčať okolo osi a nastaviť jej úroveň.

Použitím úrovne sa nanáša na skúšaný povrch.

Ďalej určite polohu, v ktorej bublina obsahuje vzduch. Ak sa nachádza medzi rizikami presne v strede, znamená to, že povrch je dokonale zarovnaný.

V prípade odchýlky bubliny od vertikálnej na pravú alebo ľavú stranu je potrebné nakloniť povrch týmto smerom. Ak sa bublina odchyľuje smerom nadol, keď je umiestnená na horizontálnom povrchu, potom sa spustí. Keď sa bublina vychýli nahor, povrch sa zdvihne.

Späť na obsah

Ako aplikovať hladinu vody

Vykonávanie značkovania pomocou vodnej hladiny

Vykonávanie označovania pomocou vodnej hladiny.

Hladina vody sa nazýva flexibilná priehľadná rúrka alebo hadica, ktorých konce sú otvorené. Dutina trubice je čiastočne naplnená vodou. Pre správnu funkciu zariadenia by voda v prístroji nemala obsahovať vzduchové bubliny. Avšak voda musí byť čistá, čo súvisí so základnými požiadavkami na použitú kvapalinu.

Prístroj funguje na základe zákona Pascala o komunikácii plavidiel. V súlade s týmto fyzikálnym zákonom musí byť tlak vyvíjaný na kvapalinu na jej hranici prenášaný bez zmien na každý bod tekutiny. Je potrebné použiť nástroj súčasne s meraním množstiev, ktoré majú určitú chybu. Zvyšuje sa s klesajúcou dĺžkou zariadenia.

Ak je veľkosť dĺžky povrchu príliš veľká, potom bude najvhodnejším nástrojom vodná hladina. Používa sa pri posudzovaní umiestnenia objektov vzdialených vzhľadom na určitú horizontálnu rovinu vzhľadom na seba.

Hadicová prístrojová doska môže mať dĺžku od 3 do 25 metrov a oba konce by mali byť vybavené baňami. Horná časť baniek s stupnicou je uzavretá špeciálnym uzáverom. Práca s nástrojom je celkom pohodlná, najmä pri kontrole úrovne na vzdialených miestach. Hladina hydrauliky sa používa iba na štúdium vodorovných plôch. Je dôležité, aby ste ho nepoužívali v blízkosti zdrojov tepla, pretože je zariadenie, ktoré je citlivé na zvýšenú teplotu.

Skontrolujte vodorovnosť zaostávania s úrovňou konštrukcie

Skontrolujte vodorovnosť zaostávania s úrovňou konštrukcie.

Pri vykonávaní meraní musia byť banky umiestnené pod alebo nad úrovňou, ktorú nemožno nainštalovať okamžite, ale iba 1-2 minúty neskôr. V skutočnosti je potrebné chvíľu počkať na meranie hladiny vody. Pri použití nástroja s dlhšou trubicou a menším priemerom je dlhší.

Pri plnení úrovne sa uistite, že boli odstránené všetky bubliny obsahujúce vzduch. Za týmto účelom je jeden koniec hladiny ponorený do nádoby s vodou a naleje sa. Ak táto podmienka nie je splnená, potom výsledok nebude presný. Vo všeobecnosti je hladina vody veľmi jednoduchá. Na dosiahnutie čo najväčšej presnosti naplnenia hladiny vody pomocou vody s izbovou teplotou. Potom bude pre všetky časti zariadenia rovnaké.

Ak chcete presne zarovnať štítky do dvoch baniek, budete potrebovať pomocníka, ktorý musí pripevniť banku, zarovnať štítky na pravítku a na stenu s hodnotou "0". V opačnom prípade sú objekty v rôznych miestnostiach umiestnené na rovnakej úrovni. Ak sa merania vykonávajú s asistentom, potom je potrebné pohybovať druhou žiarovkou na miesto, ktoré patrí k tej istej stene, ale v inej miestnosti a na opačnej strane. Keď sú prijaté všetky značky na obvode miestnosti, musia byť pripojené. Potom je horizont považovaný za "odpudzovaný".

Späť na obsah

Ako používať hladký laserový typ

Body montáže hladiny laseru na vykonanie meraní

Body montáže hladiny laseru na vykonanie meraní.

Úroveň laseru používaná v stavebníctve je výbornou náhradou za mechanické nástroje. Toto moderné meracie zariadenie umožňuje určiť rôzne konštrukčné odchýlky. Princíp fungovania tohto zariadenia je založený na moderných technológiách. Kompaktný laserový systém je vybavený prstovými batériami. Zariadenie je schopné vyčnievať laserový lúč vo vzdialenosti do 100 m. Súčasne je možné urobiť čo najpresnejšie merania vo vzdialenosti 10 m.

Rozdeľte úrovne lasera podľa ich schopnosti stavať smer. Určité modely nástrojov majú schopnosť poraziť body, to znamená stavať smer, zatiaľ čo iní sú schopní postaviť lietadlo a otáčať lúčom do neho. Použitie krížových laserových hladín v konštrukcii umožní dať od 2 do 10 laserových línií, čím sa zvýši presnosť výsledkov meraní. Pred použitím laserovej úrovne si prečítajte návod na použitie.

Najskôr by ste mali prax posilniť štruktúru na statív, pás alebo magnet. Často sa používa na pripojenie stativu zariadenia. Môže sa však inštalovať na podlahu alebo namontovať na stenu, aby laserový lúč prístroja mohol zvýrazniť požadovaný bod alebo líniu. Hlavnou nevýhodou hladiny lasera je jej pomerne vysoká cena, čo je vysvetlené širokým rozsahom aplikácií a vysokou presnosťou prístroja.

Zariadenie má funkciu, ktorá mu umožňuje nastaviť rovinu vertikálne alebo horizontálne stlačením tlačidla. Po ukončení graduácie je vyžarovanie vyžarované úrovňou lúča v obidvoch rovinách, ktoré majú iný uhol, pri ktorom sa otvára sieťový ventilátor. Ak chcete nájsť jeden alebo iný bod v rovine, koľajnica je inštalovaná cez nosník na zvolenom mieste, čo je druh cieľa, takže môžete vytvoriť značku, kde lúč prechádza.

Pri pohybe koľajnice v ľubovoľnom smere sa merajú odchýlky roviny. Metóda umožňuje dosiahnuť presné výsledky pri zarovnávaní zavesených stropov, stien alebo podlah s vertikálnou inštaláciou svetelnej roviny. Existujú modely laserových úrovní, ktoré nevytvárajú súčasne jeden, ale sériu laserových lúčov.

Laserová hladina, podobne ako hladina, pomôže aj osobe bez skúseností, aby rovnomerne usporiadala nábytok v miestnostiach alebo zavesila koberce na stene. Každý typ konštrukčnej úrovne vyžaduje starostlivú prevádzku, ktorá sa vykonáva správne. To môže zabrániť mechanickému poškodeniu prístroja. Všetka starostlivosť by mala byť obmedzená na normálne čistenie.

Pridať komentár