Elektronický latr

Pred polstoročím bol laboratórny autotransformátor veľmi bežný. V súčasnosti má elektronická LATR, ktorej schéma by mala byť každý rádioaktívny, a má mnoho úprav. Staršie modely mali kontakt na zachytávanie prúdu umiestnený na sekundárnom vinutia, čo umožnilo hladko meniť výstupné napätie, rýchlo meniť napätie pri pripojení rôznych laboratórnych prístrojov, meniť intenzitu vykurovania špičky spájkovačky, nastaviť elektrické osvetlenie, meniť rýchlosť motora a oveľa viac. Zvláštny význam má LATR ako zariadenie na stabilizáciu napätia, čo je veľmi dôležité pri nastavovaní rôznych zariadení.

Laboratórny autotransformátor

Moderný LATR sa používa takmer v každom dome na stabilizáciu napätia.

Dnes, kedy elektronické spotrebné tovary naplnili obchodné regály, sa stalo problémom získať spoľahlivý regulátor napätia pre jednoduchého rádioamatéra. Samozrejme, môžete nájsť priemyselný dizajn. Ale sú často príliš drahé a objemné a pre domáce podmienky nie je vždy vhodné. Toľko rádioamatérov musí "objaviť koleso" a vytvoriť elektronický LATR s vlastnými rukami.

Jednoduché zariadenie na reguláciu napätia

Schéma jednoduchého modelu LATR

Schéma jednoduchého modelu LATR.

Jeden z najjednoduchších modelov LATR, ktorého diagram je znázornený na obrázku 1, je k dispozícii aj pre začiatočníkov. Napätie regulované zariadením je od 0 do 220 voltov. Výkon tohto modelu je od 25 do 500 wattov. Je možné zvýšiť výkon regulátora až na 1,5 kW, preto by mali byť na radiátoroch inštalované tyristory VD1 a VD2.

Tieto tyristory (VD1 a VD2) sú spojené paralelne so záťažou R1. Prechádzajú prúdom v opačných smeroch. Keď zapnete zariadenie v sieti, tieto tyristory sú zatvorené a kondenzátory C1 a C2 sa nabíjajú pomocou odporu R5. Veľkosť napätia prijatého pri zaťažení mení potrebnosť premenlivého rezistora R5. Spolu s kondenzátormi (C1 a C2) vytvára obvod na posun fáz.

Schéma zložitejšieho LATR

Obr. 2. Schéma LATR, ktorá poskytuje sínusové napätie bez rušenia v systéme.

Charakteristickým znakom tohto technického riešenia je použitie obidvoch polovice cyklov striedavého prúdu, preto sa pre zaťaženie nie polovičný výkon používa, ale je plný.

Nevýhodou tejto schémy (poplatok za jednoduchosť) je to, že forma striedavého napätia na zaťažení nie je striktne sinusová, kvôli špecifikám tyristorov. To môže spôsobiť rušenie siete. Na odstránenie problému môžete navyše k okruhu inštalovať sériové filtre so záťažou (tlmivky), napríklad ich odobrať z chybného televízora.

Späť na obsah

Obvod regulátora napätia s transformátorom

Obvod LATRA, ktorý nezasahuje do siete a dáva sínusové napätie na výstupe, je znázornený na obr.2. Regulačným prvkom v použitom zariadení je bipolárny tranzistor VT1 (jeho výkon je vypočítaný z požiadavky na záťaž), ktorý funguje ako premenlivý rezistor, je zahrnutý do obvodu v sérii so záťažou.

Toto technické riešenie umožňuje regulovať prevádzkové napätie s aktívnym i reaktívnym zaťažením.

Nevýhodou navrhovaného riešenia je priradenie príliš veľkého množstva tepla, ktoré regulátor používa (vyžaduje silný chladič pre chladič). Pre toto zariadenie musí byť plocha chladiča minimálne 250 cm².

Transformátor T1 použitý v tomto modeli musí mať výkon 12-15 W a sekundárne napätie 6-10 V. Prúd je napravený diódovým mostíkom VD6. Ďalej pre každý polovičný cyklus striedavého prúdu preteká cez diódový mostík VD2-VD5 rektifikovaný prúd pre tranzistor VT1. Pri použití zariadenia s premenlivým rezistorom R2 sa nastaví základný prúd tranzistora VT1. Tým sa menia parametre zaťažovacieho prúdu. Na výstupe zariadenia je napäťová hodnota monitorovaná voltmetrom PV1 (mal by byť navrhnutý pre napätie 250-300 V). Na zvýšenie zaťaženia je potrebné vymeniť tranzistor VD1 a diódy VD2-VD5 za silnejšie a samozrejme zvýšiť plochu chladiča.

Pridať komentár