Štruktúra a vlastnosti teodolitu

Štruktúra teodolitu je veľmi dôležitým aspektom pre staviteľov. Napokon, teodolit je zariadenie, ktorého účelom je meniť uhly zemského povrchu vertikálne a horizontálne.

Teodolitové odrody

Odrody teodolitov.

Toto zariadenie bolo prvým vynálezom ľudstva, ktorý vykonával podobnú funkciu, ale takéto vzorky boli trochu primitívne. K dnešnému dňu je toto zariadenie vybavené úrovňou a variantmi elektronického formulára. Umožňujú vám získať čo najpresnejšie výsledky. Vhodná štruktúra moderného teodolitu vám umožňuje jednoducho a prirodzene vykonať prieskum s absolútnou jednoduchosťou zariadenia.

Aby ste správne merali lietadlo, musíte mať príslušné vedomosti a zručnosti. Maximálna presnosť práce je možná iba v spojitosti s počítačovou technológiou. Avšak, ak ste ukázali starostlivosť a trpezlivosť, je pomerne ľahké pochopiť schému fungovania tohto zariadenia.

Schéma typického teodolitu

Schéma typického teodolitu.

Je známe, že pri vytváraní projektu výstavby akejkoľvek budovy sa najprv vykonajú geodetické práce. Účelom takýchto udalostí je presnosť umiestnenia na rovine objektu a súlad stanovených rozmerov s rozvinutým plánom. Po dokončení meracích prác sa nadácie usporiadajú, sú postavené priečky a vykoná sa práca na dokončovaní miestnosti. Teodolit ako stavebné zariadenie je jednoducho nevyhnutné pre akúkoľvek konštrukciu. Takéto zariadenia sa aktívne využívajú v procese výskumu, v geodézii, polygonometrii. Pomáhajú vykonávať opravy na automobily, rôzne konštrukcie, nástroje a stroje patriace do špičkových verzií.

Optické zariadenia sú vybavené čítacími bodmi, ktoré pomáhajú presne vypočítať polohu súradníc. Mechanizmus elektronického typu je vybavený displejom a funkciami imprintingu v pamäti súradníc.

Opis teodolitu

Teodolit je zariadenie v tvare U, vybavené stojanom a teleskopom. Zariadenie má nasledujúce prvky: kruh vodorovného a zvislého pohľadu, zobrazovaciu rúrku, úroveň valcového tvaru a zdvíhacie nohy.

Hlavné časti prvých zariadení sa vyznačovali tým, že v strednej časti kruhu na konci ihly mali lineárne zariadenie. Volne sa pohyboval na ostrom predmete, ako je kompasová lišta. Rozchod mal rezy, na ktoré boli nakreslené vlákna, slúžiace ako indexy hodnôt indexu.

Technické charakteristiky teodolitov

Technické charakteristiky teodolitov.

Stredná časť meracích kruhov bola umiestnená v hornej časti rohu a bola jasne upevnená. Pri pohybe meracieho prístroja bol pripojený k uhle správnej polohy. Potom bol pravítko pripojené k druhej strane rohu. Rozdielnosť prvej a druhej správy sa rovná uhlovej hodnote. Pohyblivé pravítko sa nazýva "končatina".

Dnešné vzorky takýchto zariadení líšia štrukturálne prvky:

 1. Spojenie alidády s rohovými bodmi vyžaduje použitie zobrazovacej trubice. Ľahko sa pohybuje vzhľadom na indikátory uhla a výšky.
 2. Smer končatiny predpokladá prítomnosť počítacieho zariadenia.
 3. Zariadenie je vybavené spoľahlivým okrajom železa.

Rotačný pohyb končatiny a alidády je založený na koordinácii ich práce s upínacími a vodiacimi skrutkami. Ich pohyb závisí od axiálneho systému. Inštaláciu teodolitu na zem je možné pomocou podložiek. Pripojenie stredu pohybujúceho sa pravítka pomocou olovených línií, ktoré prechádzajú hornou časťou azimutu, ktoré je predmetom záujmu, sa uskutočňuje pomocou závitovej olovenej línie.

Pre prvky, ktoré sa majú merať, sa strany prenášajú na povrch končatiny pohyblivou rovinnou štruktúrou vertikálnej formy, známej všetci pod názvom "kolimačná rovina". Pozostáva z pohľadových osí sledovacej trubice, ktorá sa otáča okolo seba. Táto čiara prechádza stredom vláknových sietí a stredom optiky zariadenia.

Späť na obsah

Hlavné prvky zariadenia

Hlavné časti teodolitu:

Použitie teodolitu

Počas výstavby sa teodolit používa na kontrolu úrovne budovy.

 1. Končatina je guľa s odstupňovaním od 0 ° do 360 °, ktorá umožňuje merať uhlové zóny a stáva sa druhom aktívneho opatrenia.
 2. Alidada je pohyblivá časť nástroja, ktorá má referenčný systém vo vzťahu k limbusu a sledovacej trubici. Najčastejšie sa spinning element nazýva alidade.
 3. Pohľadová trubica je upevnená na podperách.
 4. Axiálne zariadenie pomáha otáčať alidadovú časť a končatinu pozdĺž vertikálnej osi.
 5. Vertikálna guľa meria uhly podobného vzhľadu.
 6. Nosný mechanizmus, vybavený skrutkami v množstve 3 kusy.
 7. Skrutky na upínanie a nasmerovanie, umiestnené na pohyblivej časti teodolitu.
 8. Mechanizmus statívov, vybavený čistým háčikom, povrchová rovina na upevnenie zariadenia a so skrutkou.

Okrem toho:

 • permutačná skrutka pre končatiny;
 • úroveň s horizontálnym kruhom alidade;
 • vertikálna kruhová úroveň;
 • potrubná zaostrovacia skrutka;
 • zariadenie na čítanie mikroskopu s okulármi.

Teodolit sa pohybuje nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Presunutie vizuálneho zariadenia.
 2. Krútenie alidády a končatiny. Táto činnosť je spojená s upínaním upevňovacích skrutiek a sugestívnou povahou.

Pohyb končatiny môže byť tiež odlišný. Takýto pohyb je často spojený s pôsobením dvoch skrutiek, ktoré spájajú danú časť s alidádou.

Väčšina moderných zariadení je vybavená ďalekohľadom, ktorý kombinuje bočné strany rohu a alidády. Jeho pohyb je vzhľadom na azimut a výšku. Aby zariadenie bolo najspoľahlivejšie chránené pred náhodnými nárazmi, je umiestnené v špeciálnom kovovom puzdre. Nebojí žiadne mechanické efekty, ani nečakané pády.

Osové zariadenie umožňuje plynulé otáčanie končatiny a alidády, skrutky ovládajú samotný krútiaci moment.

Ak chcete prístroj upevniť na zem, musíte si pripraviť špeciálny statív. Pripojenie olovenej línie a stred meracieho kruhu sa vykonáva pomocou závitovej olovnice.

Pohyblivá kolimačná rovina, ktorá sa objavila ako výsledok otáčania zorných osí zobrazovacej trubice v blízkosti stredu.

V podstate teodolit je zariadenie, ktoré vyžaduje dobre koordinovanú a presnú prácu. Zvlášť je to náročné pre začiatočníkov. Preto by ste sa pred začatím práce mali oboznámiť s pokynmi.

Späť na obsah

Postupnosť inštalácie zariadenia

Teodolitový statív

Na správnu inštaláciu teodolitu je potrebný špeciálny geodetický stativ.

 1. Teodolit je upevnený na statíve, v niektorých prípadoch sa vykonáva kalibrácia.
 2. 2 sa stanovia akékoľvek meracie body.
 3. Zaostrovacia skrutka alebo dioptrický krúžok umožňuje vedenie potrubia na vybrané orientačné body.
 4. Zobrazovacie zariadenie sa presunie na daný bod. Horizontálny kruh vypočíta požadované indikátory.
 5. Uvoľnením upevňovacej skrutky sa potrubie pohybuje v smere hodinových ručičiek na iný bod, čísla sa pamätajú.
 6. Vizuálne zariadenie sa prekladá cez zenit. Merania sa vykonávajú podobne. V dôsledku toho sa získava priemerná hodnota všetkých hodnôt.

Použitie teodolitu zahŕňa zavedenie kruhového prijímania do praxe. Táto metóda sa aktívne používa v prípade merania z jedného miesta. Môžete to urobiť takto:

 1. Zariadenie je umiestnené tesne nad bodom. Končatina sa v tomto prípade presunie na nulové značky.
 2. Alidade sa otáča, kombinuje nulové odčítanie mikroskopu s hodnotami podobných tlakových hodnôt na meracom kolese. Potom je skrutka mierne uvoľnená, alidáda je pevná a rúrka smeruje k objektu.
 3. Aretačná skrutka je pevne upevnená, potom sa vypočítajú získané hodnoty.
 4. Ďalej je v procese pohybu pozorovacieho prvku namierený na študovaný objekt.
 5. Alidada sa vráti do počiatočnej pozície a podobne sa vykonajú odpočty iného plánu.
 6. Vypočítaná priemerná hodnota zohľadňujúca chyby.

Späť na obsah

Optické a elektronické teodolity

V nedávnej minulosti takéto zariadenia používali geodizisti. Teraz existuje dostatok analógov, ktoré slúžia ako dobrá náhrada takýchto zariadení. Sú optické a elektronické. Automatické teodolity môžu odčítať údaje. Sú vybavené obrazovkou z tekutých kryštálov, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie. Takéto zariadenie sa vyznačuje maximálnou presnosťou a vysokou rýchlosťou. Poskytnutá viditeľnosť uľahčuje pochopenie jeho rozmerov. Elektronické typy takýchto zariadení neobsahujú úložné zariadenia.

Medzi nedostatky týchto štruktúr je potrebné prideliť subjekciu elektrickej energii. V takomto prípade sa optické zariadenie stane nepostrádateľným asistentom. Nezáleží na úrovni nabíjania batérie.

Pri výbere zariadenia by ste mali skontrolovať, či má zariadenie záruku a podrobné pokyny. Je potrebné starostlivo preskúmať získanie zariadenia. Moderný trh má veľkú rozmanitosť takýchto zariadení, každý z nich má svoju vlastnú hodnotu.

Pri výbere zariadenia, ktoré sa vám páči, nemôžete sa obávať, že by ste dostali nesprávne hodnoty súradníc a výšok študovaných objektov.

Pridať komentár