Pomocou tvorcu lietadla

Kto čelí oprave alebo konštrukcii, vedia, aké dôležité je presnosť polohovania štrukturálnych prvkov voči sebe navzájom a vektor pôsobenia gravitácie. Dostatočne presné, ale často nie veľmi ľahko použiteľné zariadenia pomáhajú vyriešiť problémy spojené s týmto. Ide o optickú úroveň, olovnicu, vodu alebo bublinku. Relatívne nedávno pokrok priniesol novú líniu nástrojov pomocou laserového lúča ako ukazovateľa. Umožňujú vynásobiť produktivitu a presnosť značkovania.

Úroveň laseru

Úroveň pozície sa líši v primeranej cene, trvanlivosti a nedostatku náročných mechanizmov.

Mnohí ľudia spájajú celú sadu nástrojov tohto druhu pod všeobecnou laserovou hladinou. Medzitým medzi odborníkmi je bežné rozlišovať medzi laserovou hladinou, rotačnou laserovou hladinou a rovinným staviteľom. V mnohých ohľadoch sa navzájom nahrádzajú, môžu mať kombinované funkcie, ale vo všeobecnosti poskytujú rôzne možnosti a rôzne aplikácie.

Úroveň laseru

Toto je najbežnejšia trieda nástrojov pre presné určovanie polohy. Vyznačuje sa používaním v miestnych opravách v interiéri alebo pri označovaní v obmedzenom otvorenom priestore. Môžete nastaviť majáky na podlahu, na stenu alebo na strop, na lišty alebo profily, používať komunikačné cesty atď..

Úroveň laseru

Hlavné funkcie domácej úrovne laseru.

Typická funkčnosť takéhoto zariadenia zahŕňa schopnosť vyžarovať od jedného do troch zameraných v plochom sektore laserového lúča. Takéto úrovne nevyhnutne vytvárajú horizontálnu rovinu, rovnako ako jednu alebo dve vzájomne kolmé vertikálne roviny.

Lacné modely musia vystavovať ručne, kombinovať bubliny s etiketami. Nie je to veľmi výhodné. Oveľa zaujímavejšie modely s vlastnou inštaláciou. Inštalácia môže byť vykonávaná pod vplyvom gravitácie v kyvadlovom zariadení alebo serva podľa signálu z gyroskopu.

Prvá možnosť má užší rozsah, ale nevyužíva energiu batérie na ladenie. Druhý poteší viac funkcií. Táto úroveň môže byť automaticky nastavená na predchádzajúce nastavenia po náhodnom posunutí.

Úroveň, ktorá má funkciu automatického vynulovania, signalizuje neúplnú ladenie s blikajúcim lúčom alebo jeho neprítomnosťou. Ak je odchýlka od vodorovnej polohy mimo požadovaného intervalu, nastavenie sa nedá vykonať. Prístroj musí byť pomôcť manuálne.

Možnosti použitia úrovne

Možnosti použitia úrovne.

Zobrazenie určitých lietadiel sa aktivuje stlačením samostatného tlačidla s vizuálnym označením. Ak sú zobrazené naraz viaceré roviny, sú vzájomne kolmé.

Niekedy je užitočné mať označenie dvoch línií kolmých navzájom v ľubovoľnej polohe vzhľadom na horizont. Existujú zariadenia, ktoré poskytujú takúto príležitosť. Stačí stlačiť tlačidlo na indikáciu exponovaného zariadenia. Potom je možné posunúť zariadenie a zobraziť riadky na novú pozíciu.

Ak chcete nastaviť úroveň vo vesmíre, môžete použiť statív so zasúvateľnou tyčou, magnetickou rovinou alebo perforáciou na zavesenie na zaskrutkovanú skrutku. Úrovne laseru fungujú buď z nabíjateľnej batérie alebo z vymeniteľných batérií.

Späť na obsah

Úroveň otočenia

Úroveň rotačného typu sa používa na prieskum terénu a určenie relatívnych výšok konštrukcií.

V takomto zariadení je bodovo zameraný laserový lúč umiestnený rovnobežne s otáčajúcim sa vretenom elektrického motora. Opisuje horizontálnu rovinu okolo neho.

Úroveň otočenia

Rozsah laserového lúča s rotačnou úrovňou na 500 m.

Použitie jedného bodu znamená dobré zaostrenie, čo vám umožní výrazne zvýšiť rozsah. Ak je laserový lúč zameraný na linku, maximálny rozsah je 60 m, pre bodový indikátor rotačnej úrovne môže táto hodnota dosiahnuť 1000 m.

Použitie rotačnej úrovne sa vyskytuje väčšinou počas dňa, vo veľkých otvorených priestoroch. Vidieť lúč v takýchto podmienkach s očami nie je možné. Preto je povinným dodatkom k používaniu hladiny laseru počas dňa prijímač lúča. Toto zariadenie má zvukovú indikáciu a zobrazenie.

Keď sa dostanete do zóny lúča, začne vydávať prerušované pípnutie. Na displeji sa zobrazí šípka označujúca miesto, kam sa má prijímač pohybovať hore alebo dole. Keď je správne umiestnená, pištoľ sa stáva spojitou a na displeji sa namiesto šípok zobrazuje vodorovná čiara.

Voliteľné doplnenie k úrovni je možné považovať za špeciálne okuliare, ktoré pomáhajú vidieť lúč počas dňa. Takéto okuliare sú zriedkavo naozaj účinné. Úroveň môže mať možnosť diaľkového ovládania z panelu. To vám umožní robiť bez pomocníkov a šetriť energiu batérie.

Väčšina rotačných úrovní sa používa so statívom, ale môžu mať iné spôsoby fixácie. Rovnako ako úrovne môžu byť samočinne nastaviteľné alebo s manuálnymi nastaveniami. Zaujímavosťou je funkcia odstránenia jedného zväzku presne nahor alebo presne nadol. To vám umožní nastaviť úroveň pod niečo alebo niečo. Rotačná úroveň môže byť použitá v miestnosti ako rovina, ktorá vydáva plnú, celú 360 ° vodorovnú rovinu.

Späť na obsah

Stavebník lietadiel

Letecký staviteľ kombinuje výhody rotačnej úrovne a úrovne laseru. Predstavuje dve alebo dokonca tri rotačné úrovne naraz. Okrem vodorovnej je vytvorená jedna alebo dve plné zvislé roviny.

Jedná sa o čisto profesionálny nástroj, vhodný na externé i interné použitie. Ak zvyčajná laserová hladina poskytuje maximálne pokrytie približne 110 °, potom je plný 360 °. Hlavnou výhodou tohto zariadenia je počet lietadiel. Tým sa zvyšuje všestrannosť zariadenia a rozširuje sa rozsah použitia.

Pridať komentár