Pokyny na používanie úrovne

Pri vykonávaní rôznych stavebných prác sa často používa nástroj ako úroveň. Ale nie každý vie, ako správne používať a ako nainštalovať úroveň.

Vyrovnanie stien úrovňou

Konštrukčná úroveň sa používa pri inštalácii vnútorných priečok a okien, inštalácii zavesených podhľadov, pri vyrovnaní otvorov a naplnení podlahy.

Úroveň môže byť laserová alebo optická. Sú tiež rozdelené na presné a vysoko presné modely. Ak môže jedna osoba pracovať s laserovým zariadením, potom na to, aby ste mohli vykonávať prácu na optickej úrovni, budete potrebovať dvoch ľudí: jeden bude mať odčítané údaje a druhý bude držať koľajnicu v miestach, kde sa uskutočňuje prieskum.

Spôsoby použitia úrovne môžu byť veľmi odlišné. Na stavenisku sa používa na meranie nadmorskej výšky. Používa sa ako pri vykonávaní pôdy a betónových prác a dokončovania.

Vlastnosti použitia laserovej úrovne

Toto zariadenie bolo vynájdené asi pred 200 rokmi, ale tento nástroj sa neustále zlepšuje a teraz sa najčastejšie používajú laserové modely.

Princíp činnosti lasera

Princíp hladiny laseru.

V pokynoch pre danú úroveň výrobcovia opisujú pomerne detailným a dostupným spôsobom štádium prípravy na prácu, preto je potrebné ich starostlivo preskúmať. Vo všeobecnosti povedané, musíte najprv vložiť batérie, pretože bez nich laserové zariadenie nebude fungovať. Niektoré modely majú batériu a mali by sa nabíjať pred spustením práce. Po pripojení napájania musí byť zariadenie zapnuté a ak vidíte laserové lúče, môžete začať s inštaláciou úrovne.

Pokyny ukazujú, že toto zariadenie možno inštalovať na podlahu, stenu, strop alebo na statív. To všetko je určené na mieste, niekedy, aby sa lúč dostal v požadovanom uhle, ale nie je tam žiadny statív, môžete položiť objekty požadovanej hrúbky pod zariadením. Ak potrebujete používať toto zariadenie vonku, najprv si musíte prečítať návod na použitie a uistiť sa, že zariadenie je určené na vykonávanie takejto práce, a tiež zistiť, v akých teplotách môže pracovať a či má ochranu proti prachu a vlhkosť.

Na vyrovnanie steny, podlahového alebo stropového zariadenia je potrebné namontovať horizontálnu polohu. Toto je možné ovládať pomocou bublinovej úrovne zabudovanej do zariadenia alebo samostatnej úrovne budovy.

V niektorých modeloch sa nastavenie môže mierne líšiť a toto sa dá zistiť podrobnejšie z pokynov, ale v podstate je poradie nastavení rovnaké.

V každom zariadení je možnosť výberu lúča. Môže byť horizontálne alebo vertikálne, alebo oboje môže byť použité naraz. V mnohých modeloch je funkcia laserových bodov a bodov olova.

Laserové zariadenie

Zariadenie je laserová.

Použitie rotačnej úrovne môže vyžadovať dodatočnú konfiguráciu a výber skenovacieho uhla. Ak potrebujete skontrolovať len vertikálu, odporúča sa ponechať iba jednu os a odpojiť ďalšie úrovne. Znížite tak spotrebu energie a predĺžiť životnosť zariadenia na jedno nabitie.

Na uľahčenie práce s určeným zariadením môžete použiť detektor. Je to malé zariadenie, ktoré dokáže odlíšiť laserové lúče, ktoré sú pre človeka neviditeľné. Často sa to stane, keď je úroveň nastavená na značnú vzdialenosť. Aby hladina fungovala v spojení s detektorom, má špeciálny impulzný režim, v ktorom musíte zariadenie prepnúť.

Aby bolo laserové zariadenie bezpečné, musíte nosiť špeciálne okuliare. Môžu byť dodané so zariadením. Ak nie, môžu byť zakúpené samostatne, nemali by ste zanedbávať používanie okuliarov.

Na nastavenie úrovne laseru sa používa cieľ. Jeho účel je rovnaký ako ciele použité v pomlčke. Ak je vzdialenosť medzi objektmi veľká, môžete použiť optický pohľad na presné dosiahnutie cieľa.

Späť na obsah

Rôzne typy laserových hladín

Rotačný motor má určitú úroveň, ktorá sa po inštalácii zariadenia v horizontálnej polohe hlavy sa začne otáčať, laserový lúč sa aplikuje v okruhu 360 stupňov.

Druhy hladín laseru

Druhy hladín laseru.

Takéto zariadenia sa najčastejšie používajú na staveniskách, kde je potrebné pracovať na dlhých vzdialenostiach.

Builder laserových rovin môže byť lineárny alebo bodový. V prvom prípade sa na objekte zobrazí riadok av druhom bode. V bežných zariadeniach je vytvorená horizontálna a vertikálna rovina a v multiprismatických modeloch lietadiel môže byť väčšia. Tieto zariadenia majú malú kapacitu, takže sa používajú hlavne na stavebné alebo inštalačné práce v interiéri.

Testovanie laserového zariadenia nie je často potrebné, ale niekedy je potrebné ešte urobiť. Ak došlo k poruche zariadenia, jeho nastavenie sa vykoná v servisnom stredisku.

Späť na obsah

Vlastnosti práce s optickou úrovňou

Klasická možnosť je optická úroveň. Je to jednoduché, spoľahlivé a presné zariadenie, testované časom. Funguje pri všetkých podmienkach a nepotrebuje batérie ani batériu.

Je to jednoduché pracovať s takýmto zariadením, ale na to budete potrebovať dvaja ľudia, zatiaľ čo pomocou laserovej úrovne to dokážete sami. Ak chcete optické zariadenie nainštalovať pomocou statívu, zariadenie sa umiestni do vodorovnej polohy. Potom sa jedna osoba pozrie do okulára na meracej koľajnici, fixuje značku, potom je lišta prenesená na iné miesto a opäť fixuje značku. Rozdiel medzi hodnotami a bude znamenať rozdiel vo výškach.

Počas práce so špecifikovaným zariadením budú potrebné základné znalosti z geometrie a tiež pozornosť a normálny pohľad.

Nastavenie optickej úrovne:

Optická schéma úrovne s kompenzátorom

Optická schéma úrovne s kompenzátorom.

  1. Nainštalujte prístroj na statív.
  2. S pomocou skrutiek ho inštalujeme do vodorovnej polohy. Preto je potrebné, aby vzduchová bublina na úrovni bublín na každom prístroji bola v strede.
  3. Nasmerujte ostrosť do ďalekohľadu, pretože tam je špeciálna skrutka. Je potrebné nasmerovať potrubie na meraciu linku a dosiahnuť najpresnejší obraz.
  4. Prístroj je pripravený na použitie, u starších modelov môžete vidieť obrátený obrázok, ktorý zjednodušuje prácu.

Keďže kvalita výkonu všetkých nasledujúcich prác závisí od výsledku práce na úrovni, je potrebné pravidelne kontrolovať správnosť jej práce.

Ak sa zistia poruchy alebo nepresnosti v práci na úrovni, je potrebné vykonať jej úpravu, tj vrátiť sa k nej jej pôvodné charakteristiky. Pre každé zariadenie sa nastavenie vykoná podľa spôsobu opísaného v pokynoch.

Späť na obsah

Použitie úrovne pri vykonávaní rôznych prác

Nivelačné steny

Pokladanie dlaždíc pomocou laserovej hladiny

Pri položení dlaždíc na podlahu by ste mali navrhnúť priečny lúč na povrchy, kde sú dosky spojené.

Ak porovnáte hladinu lasera s úrovňou bublín, ktorá bola použitá na vyrovnanie stien, uvidíte, ako ľahšie je táto práca vykonávaná pomocou špecifikovaného zariadenia.

Ak chcete skontrolovať rovinnosť steny, stropu alebo podlahy, jednoducho stačí poslať laserový lúč pozdĺž nich. Predtým musíte skontrolovať značky. Okamžite uvidíte všetky chyby steny a bude jasné, aké množstvo materiálu a na akom mieste musíte uložiť, aby ste ho zarovnali.

Ukladanie dlaždice

Na tieto účely je najlepšie zaujať úroveň, v ktorej je funkcia vytvárania priečnych lúčov zvisle a horizontálne. Táto kosatka by mala byť zaslaná do stredu budúcich kachličkových kĺbov a uvidíte, ako je potrebné vykonať pokládku dlaždíc. Týmto spôsobom je možné položiť dlažbu na podlahu i na stenu.

tapetovanie

Hoci pre mnohých sa môže zdať, že ide o jednoduchý proces a používanie vyrovnávacieho zariadenia je zbytočné, ale nie. Pomocou špecifikovaného zariadenia môžete označiť vertikálne čiary a tapetu môžete správne lepiť. Horizontálny lúč sa používa na správne označenie okrajov.

Umiestnenie nábytku

Ak sú steny v miestnosti rovnomerné a skriňa je na nich zavesená nesprávne, bude to negovať všetky vaše snahy, ktoré ste strávili počas opravy.

Pri inštalácii nábytku môžete použiť bežnú bublinovú úroveň, ale je to oveľa jednoduchšie, aby ste túto prácu vykonali pomocou úrovne. Toto zariadenie je možné použiť aj na ovládanie upevnenia záclon pri práci.

Vykonajte rekonštrukciu miestností

Často je potrebné prerobiť miestnosť, kým je potrebné nainštalovať nové oddiely. Použitie úrovne vám umožní presne nastaviť steny alebo steny, stačí len na nasmerovanie lúča správnym smerom - a môžete začať pracovať.

Niekedy je potrebné vytvoriť naklonené roviny a potom je veľmi ťažké robiť bez úrovne. Ak chcete označiť naklonenú čiaru, v zariadení môže byť funkcia, ktorá umožňuje zmeniť uhol lúča. Ak tam nie je, potom sa nebojte, stačí zablokovať automatický vyrovnávací systém a upevniť zariadenie na statív v pravom uhle.

Späť na obsah

Meranie

Je samozrejme nemožné merať len pomocou tohto zariadenia, ale v tomto procese môže veľmi pomôcť. Ak má zariadenie plnohodnotnú funkciu, meranie výšky od stropu k podlahe s nerovnými stenami bude jednoduché.

Použitie laserovej alebo optickej úrovne značne zjednodušuje a urýchľuje vykonávanie mnohých stavebných prác, výrazne zvyšuje presnosť meraní a tým aj kvalitu pracovného výkonu.

Pridať komentár