Ako používať úroveň

Ak sa chcete zaoberať tým, ako používať túto úroveň, nepotrebujete absolvovať žiadne špeciálne kurzy alebo navštevovať geologický ústav. Bude potrebné študovať všetky nuansy práce a zoznámiť sa s touto technológiou, po ktorej môžete nezávisle vykonávať merania nie horšie ako skúsení špecialisti.

Úroveň na stavenisku

Úroveň sa používa na vykonanie potrebných meraní pred konštrukciou.

Princíp geodézie na stavenisku

V procese vytvárania plánov v prírode bude potrebné určiť rozdiely vo výškach niekoľkých bodov na základných častiach a výšku, ktorá sa považuje za podmienenú úroveň. Najčastejšie sa práce vykonávajú pomocou vyrovnávacích a geodetických koľajníc. Je teda možné definovať a vykonať geometrické vyrovnanie.

Proces merania úrovne

Proces merania úrovne.

V tomto prípade je optická os prístroja horizontálna. Z značky podmienenej úrovne je potrebné nájsť rozdiely vo výškach ukazovateľov značkami na lamielách. V priebehu práce sa každý takýto bod nachádza vo vzdialenosti do 100 m od miesta inštalácie úrovne. Úroveň sa musí merať aspoň trikrát, preto je potrebné brať aritmetickú priemernú hodnotu. Na základe údajov môžete pripraviť plán pozemku.

V procese zvažovania princípu fungovania tohto zariadenia nemožno spomenúť len dôležitú zložku, a to vyrovnávaciu tyč. Ide o špeciálnu lištu, ktorá je vertikálne inštalovaná v bodoch na meranie výšky na základňoch. Tento výrobok je vyrobený z dreva alebo kovu (vo väčšine prípadov z hliníka).

Zariadenie má štandardnú dĺžku (3-4 m). Pre pohodlie pohybu je možné koľajnicu sklopiť na polovicu. Moderné možnosti lamiel majú teleskopický posuvný mechanizmus.

Späť na obsah

Zoznam nástrojov, ktoré potrebujete na vyrovnanie

Na stranách štandardných lamiel na vyrovnanie sa vo väčšine prípadov uplatňuje odstupňovanie: na prednej strane je značenie vykonané v metrickom systéme merania a na zadnej strane - v palcoch. Predovšetkým musí byť koľajnica inštalovaná so špeciálnou značkou na dolnom kovovom držiaku do stredu meracieho bodu.

Úroveň zariadenia

Úroveň zariadenia.

Pre pohodlie sú v tomto bode špeciálne držadlá na držanie zariadenia. V kvalitných pásikoch, ktoré sú vyrobené zo zliatin železa a niklu, sú k dispozícii špeciálne bublinky, ktoré sa používajú na ovládanie vertikálnej polohy dosky.

V procese vykonávania práce na mieste počas počiatočnej štúdie o pripravovanom vývoji je dôležité vykonať komplexné modelovanie štruktúry, ktorá sa vytvára v celkovej interakcii s prírodnou krajinou.

Technológia snímania meracích bodov s prenosom hodnôt v reálnom meradle ako údajov pre počítačový softvér umožňuje simuláciu objektu a jeho interakciu s prostredím.

Budete potrebovať prvky ako:

  • level;
  • špeciálny softvér;
  • rail.
Späť na obsah

Metódy vyrovnávania na zemi

Úrovne sú veľká skupina zariadení, ktoré sa používajú na určenie a zaznamenávanie presnej polohy rôznych prvkov vo výške. Prvkami v tomto prípade môžu byť ľubovoľné značky a pozemné oblasti a nie špecifické orientačné body.

Podstatou vyrovnávania je určiť rozdiel vo výške medzi úrovňami vyrobenej konštrukcie. Celkové množstvo stavebných prác bude závisieť od veľkosti tohto prebytku a správneho merania. Napríklad z plánovanej počiatočnej úrovne prvého poschodia budovy je možné vypočítať hĺbku suterénu, prietok podzemnej vody, návrh drenážneho systému, druh izolácie slepého priestoru atď.

Existujú nasledujúce spôsoby vyrovnávania:

Miesto inštalácie pre meranie

Miesto inštalácie úrovne na vykonanie meraní.

  1. Hydrostatická metóda. Na základe vlastností umiestnenia tekutiny v prispôsobených nádobách. Má vysokú presnosť a umožňuje meranie mimo hraníc viditeľnosti medzi konkrétnymi bodmi. V tomto prípade sú merania spojené s potrebou nakladania a naplnenia hadíc a rúrok veľkej dĺžky kvapalinou, čo v niektorých prípadoch nie je veľmi výhodné.
  2. Barometrická metóda. Používa sa pri plánovaní veľkých architektonických štruktúr. Na implementáciu tejto metódy budete musieť používať vysoko presné barometre a špeciálny softvér pre počítače. Táto metóda sa nepoužíva pri výstavbe rodinných domov.
  3. Trigonometrické merania otočením teodolitu. Táto metóda je dobrá, pretože v tomto prípade nie sú potrební pomocníci s ďalšími popruhmi. Teodolitové merania sa môžu vykonávať v horizontálnych a vertikálnych uhloch. Je však oveľa zložitejšie zaobchádzať so zásadou fungovania tohto zariadenia ako s prevádzkou bežnej úrovne. Nevýhodou je, že teodolit je oveľa drahší.
  4. Geometrické merania uhlov uhla s pomocou bežných úrovní sú vykonávané výlučne v jednej rovine a je potrebné ich namontovať ďalšie značky (môžu byť použité lamely) pri pohybe z jedného miesta na druhé. Časopis bude musieť vykonať príslušné záznamy.

Jednoduchosť a spoľahlivosť meraní štandardnej úrovne, jej kompatibilita s cieľmi konštrukcie robia tento prístroj najpopulárnejší pri plánovaní mnohých druhov prác: od nalievania základne až po kontrolu presnosti strechy.

Späť na obsah

Konštrukcia a klasifikácia štandardných úrovní

Osi umiestnenia schémy pri kontrole úrovne

Schémy umiestnenia osí pri kalibrácii úrovne: A - B - diagramy polohy osí pri kontrole úrovne, g - poloha úrovne tretej kontroly.

Toto zariadenie má jednoduchý dizajn. Na statív je hlavná opticko-mechanická jednotka, ktorá je integrovaným systémom šošoviek. Tento uzol by mal zabezpečiť horizontálne vyrovnanie lúča, pričom je povolená len minimálna odchýlka. Objektívy môžu poskytovať rovný alebo obrátený vzor. V druhom prípade musí byť meracia lišta počas inštalácie otočená na zem.

V hornej časti dizajnu všetkých úrovní potrebujete postaviť snímače úrovne. Presná inštalácia zariadenia na zemi určuje kvalitu ďalších meraní. Kvalifikovaný odborník pravidelne kontroluje hodnoty týchto senzorov a v prípade potreby vykoná ich nastavenie pomocou špeciálnych naklápacích pák opticko-mechanickej jednotky. Môžete včas rozpoznať náhodnú odchýlku prístroja z presného miesta na zemi a nemali by sa znova merať.

Pred použitím úrovne a lamiel sa budete musieť oboznámiť s hlavnými typmi zariadení pre geometrické merania výšky presahujúcej.

Najjednoduchší a cenovo najdostupnejší je hladina s cylindrickou úrovňou, ktorá sa nachádza na viditeľnej trubici.

Presnejší je merač s automatickou kompenzáciou chýb pri inštalácii, ale stojí oveľa viac. Je vhodné ho použiť pri meraní na problémových pôdach: sutiny, piesky atď. V procese projektovania veľkých objektov sa používajú zariadenia s elektronickým meracím systémom. Tento dizajn je ťažké konfigurovať a pracovať.

Podľa triedy presnosti merania môžu byť vyrovnávacie štruktúry rozdelené do takých hlavných skupín, ako sú:

  • technické zariadenia (označenie H-10, H-12 atď.);
  • presné zariadenia (označenia od N-3 do H-9);
  • vysoko presné zariadenia (označenia od N-05 do H-2.5).

Čísla v označení označujú priemernú chybu merania v mm / km. Malo by byť zrejmé, že aj technické zariadenie poskytne odchýlku približne 1 cm na vzdialenosť 1 km od objektu. To stačí na vykonanie presného návrhu a správneho plánovania veľkého počtu stavebných prác.

Späť na obsah

Ako správne používať úroveň: krok za krokom

Princíp činnosti lasera

Princíp hladiny laseru.

Prvá vec, ktorú potrebujete na inštaláciu statívu. Skrutky na upevnenie na všetkých nohách stativu budú musieť byť uvoľnené. Potom musí byť každý nosný prvok zatlačený na požadovanú dĺžku. V tomto prípade môže byť dĺžka iná, pretože nástroj musí byť namontovaný na nerovnom teréne. Horná časť statívu je nastavená v horizontálnej polohe. Potom musíte utiahnuť upevňovacie skrutky na všetkých nosných prvkoch. Väčšina zariadení je vybavená hladkými upevňovacími prvkami na opravu, ktoré sú namontované na nohách stativu. S pomocou ich môžete jemne vyladiť horizontálnu polohu hornej plošiny.

V ďalšej fáze je namontované vyrovnanie. Rúrka prístroja je napevno pripojená k statívu pomocou niekoľkých skrutiek. Ďalej je potrebné použiť snímače hladiny. Pomocou otáčania skrutiek na nastavenie je potrebné dosiahnuť centrálnu polohu hladín bublín vo vzťahu k vlastnostiam, ktoré sa na ne aplikujú. Pre pohodlie je prvou vecou, ​​ktorú musíte nastaviť v jednom okne, nevenujte pozornosť inému. Ďalšia úroveň je upravená s ohľadom na sledovanie polohy prvej. Aby ste dosiahli vodorovnú pozíciu na mieste inštalácie, musíte zariadenie postupne upravovať.

Potom je opticko-mechanická jednotka zaostrená. Pred prácou s optickou úrovňou budete musieť nastaviť okulár vyrovnaného tubusu podľa zraku užívateľa. Zameranie štandardného dizajnu tohto typu je nasledovné. Zariadenie musí byť nasmerované na dobre osvetlený a pomerne veľký prvok, po ktorom bude pracovať s nastaveniami, kým sa na tomto prvku nezobrazí čo najjasnejšie vlákno. Rovnaké kroky by sa mali opakovať aj s lamelami, ktoré budú inštalované na inej, nie príliš osvetlenej ploche. Experimentovanie s nastavením zamerania na prvky s rôznym osvetlením môže pomôcť v procese ďalších meraní.

Keď je zariadenie nainštalované čo najpresnejšie, zarovnané a sústredené, môžete zaznamenať a zaznamenať pozorovania. Dva pásy musia byť umiestnené na prednej a zadnej strane zariadenia. Na prednej strane sa zobrazí hodnota výslednej výšky, zadná strana sa použije na kalibráciu indikátorov. Najskôr je potrebné nasmerovať úroveň na stranu čierneho zadného panela.

Po zaostrení musíte zaznamenať indikátor pomocou ťahov. Potom sa zameriava na prednej doske, priemerná hodnota je na červenej strane. Tento proces sa nazýva vyrovnanie strednej čiary. V tomto prípade budú výsledky presné, v prípade potreby môžete merania jednoducho zopakovať.

Keď hovoríme o správnom používaní úrovne, mali by ste vedieť, že všetko je jednoduché. Potrebujete poznať všetky tie nuansy.

Pridať komentár