Ako používať teodolit

Každý staviteľ by mal mať teodolit na dosah ruky. Ako správne používať teodolit? Najskôr by ste mali vedieť, že je určený na meranie obrysových línií a vertikály. Často sa používa v kombinácii s úrovňou.

Rôzne teodolity a úrovne

Teodolity a úrovne sa používajú na meranie obrysových línií a vertikály rôznych povrchov.

Komplexná elektronická "náplň" umožnila teodolitu konkurovať podobným stavebným zariadeniam. Ak ho porovnáte s tachometrom, prináša to isté presné údaje, ale stojí oveľa menej. Samozrejme, je ťažké vykonať zložité merania v neprítomnosti výpočtového vybavenia a znalostnej bázy, ale pre prácu s vertikálmi a obrysmi to nie je potrebné. Preto dokonca aj nováčik môže pracovať s teodolitom.

Čo je toodolit?

Pred začatím práce by ste mali byť oboznámení s nástrojom zariadenia. Balík prístrojov môže pozostávať z medzigeneračných kompasov, optických meradiel dýz, zraku a iných. Toto nie sú povinné úpravy, ale je lepšie, aby boli v sade. V prípade špecializovaných prác sa používajú nástroje s menším zameraním:

 • geodetické práce - používané pri práci v baniach, pri ťažbe uhlia;
 • astronomické - rozsah aplikácie je astronómia, s nimi sú dodávané aj očné mikrometre;
 • gyroskopické - používa sa pri práci súvisiacej s meraním uhlov a pomáha určiť smer poludníka.
Teodolitová schéma

Teodolitová schéma.

V závislosti od oblasti, v ktorej bude teodolit použitý, môže mať niektoré dodatky ku konfigurácii.

Hlavné jednotky zariadenia sú:

 1. Telo, na ktorom sú upevnené horizontálne a vertikálne čítacie kruhy.
 2. Podopierka, na základe ktorej sa nachádzajú 3 skrutky (používané na nastavenie polohy) a kruhová úroveň.
 3. Potrubie na pozorovanie.
 4. Skrutky na smerovanie a upevnenie zariadenia.
 5. Klesnúť.
 6. Mikroskop pre počítanie.
Späť na obsah

Ako používať teodolit?

Tento nástroj pred začatím výpočtov musí byť správne nainštalovaný. Spoľahlivosť montáže priamo ovplyvňuje presnosť meraní. Prípravná fáza zahŕňa centrovanie prístroja, nastavenie vodorovnej polohy a inštaláciu pozorovacej trubice.

Teodolitový statív

Pre spoľahlivé a správne vytvorenie teodolitu použite špeciálny geodetický statív.

Centrovanie sa vykonáva tak, aby sa skombinovala končatina vodorovného kruhu a olovnica, ktorá potom prechádza cez bod nástroja. Druhý bod je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že os otáčania ocele v čistom stave. V tomto okamihu je končatina predpokladaná horizontálnym stavom. Pokiaľ ide o vyrovnanie, najskôr sa to urobí "oko" počas montáže trojnožky. Potom sa toto nastavenie vykoná skrutkami a valcovou úrovňou, ktorá by mala byť čo najpresnejšia.

Okamžite treba poznamenať, že bude ťažké použiť teodolit, ak nie sú schopné komunikovať s takýmto zariadením. Dokonca aj po prečítaní príručky na používanie zariadenia bude ťažké dosiahnuť presné výsledky. Preto sa odporúča, aby ste sa prvýkrát zúčastnili kurzu stáže, aby ste sa oboznámili s týmto nástrojom.

Späť na obsah

Ako merať vertikálne uhly?

Na prácu s rohmi používajú profesionálni stavitelia teodolit. Postup je možné vykonať nezávisle.

Teodolit na statíve

Pre správnu prevádzku musí byť teodolit pevne namontovaný na statív.

Vykonajte to sériou jednoduchých operácií. Najprv je teodolit bezpečne upevnený v statíve, ktorý by mal pevne stáť na zemi bez akéhokoľvek upadania. Po inštalácii by ste sa mali rozhodnúť pre dva body na meranom objekte. S pomocou skrutky sa pozorovacia trubica nasmeruje na značky.

Potom musíte skombinovať vertikálny závit potrubia s jednou z vybraných značiek a prečítať si indikátory, ktoré zobrazia horizontálny kruh. Aby sa rúra mohla pohybovať, skrutky sa mierne uvoľnia. Pozorovací prvok by mal byť posunutý v smere hodinových ručičiek, kým druhá značka nedosiahne pozorovanie. Potom sa vykonajú druhé čítania.

Môžete tiež použiť inú metódu - kruhový. Používa sa v prípadoch, keď sa meranie vykonáva z jedného miesta. Potom budete potrebovať:

 1. Nainštalujte teodolit na pracovnú plochu a vyrovnajte ju. Treba poznamenať, že umiestnenie končatiny by malo byť čo najbližšie k 0.
 2. Nasleduje otáčanie alidády, kým sa nulový zdvih mikroskopu nestane jednou úrovňou s nulovým zdvihom končatiny. Potom je potrubie nasmerované na značky, pre ktoré sú mierne uvoľnené skrutky. Hneď ako sa vykonajú merania, utiahne sa poistná skrutka a vykonajú sa výpočty.

Horizontálne uhly sa merajú bez ohľadu na polohu nástroja. Na ich vykonanie by mala byť pozorovacia trubica postupne vedená do dvoch výšok, ktoré sú základom merania. Súčasne sa v horizontálnom kruhu nachádza aj paralelné čítanie. Na určenie miery objektu je potrebné pracovať na základe rozdielu referencie.

Späť na obsah

Aké sú odrody teodolitov?

Elektroteodolit

Elektroterodolit je najpresnejší typ nástroja.

Pred zakúpením a začatím používania teodolitu by ste mali byť oboznámení s modelmi prezentovanými na súčasnom trhu.

Existuje niekoľko parametrov, podľa ktorých sú zariadenia klasifikované: presnosť, konštrukcia, metóda počítania končatín a účel.

 1. Presnosť. K dispozícii sú tri skupiny tejto funkcie:
 • technické, keď SKO ide viac ako 20 sekúnd;
 • presná, keď sa štandardná odchýlka pohybuje od 2 do 15 sekúnd;
 • vysoká presnosť, keď má štandardná odchýlka menej ako sekundu.
 1. Design.

Existujú dva z nich: jednoduché a opakujúce sa. V prvom prípade má prístroj alidádu, ktorá je pevne pripojená k zvislej valcovej osi. V druhom variante sa alidáda a končatina môžu otáčať nielen spoločne, ale aj nezávisle od seba. Táto konštrukcia vedie k tomu, že uhol sa niekoľkokrát meria. Z toho, čo v skutočnosti odišlo meno zariadenia.

Mimochodom, jednoduché modely majú niekoľko ďalších poddruhov:

 1. Giroteodolit. Toto zariadenie sa používa v oblasti topografie, geodézie, geodézie a iných podobných oblastí. Pomocou toho je možné určiť azimut.
 2. Foto alebo kinoteodolit. V tomto uskutočnení je tu fotografická alebo filmová kamera.
 3. Elektroteodolit. Je to zďaleka najmodernejší model. Pomocou elektroniky sa robia nielen výpočty, ale aj ich zapamätanie. Pohodlie tejto techniky spočíva v tom, že eliminuje aj najmenšiu chybu, navyše umožňuje vykonávať nočnú prácu.
Späť na obsah

Spôsoby práce s nástrojom

Teodolit na stavenisku

Teodolit sa používa v rôznych typoch prác v oblasti stavebníctva a geodézie.

Existujú dva hlavné spôsoby, ako získať hodnoty: polárne a pomocou vyrovnaní s kolmicami.

Polar. Ako je opísané vyššie, táto metóda je založená na dvoch bodoch s už pripravenými hodnotami. Meranie pochádza z druhej značky na prvej. Potom sa vzdialenosť medzi bodmi meria pomocou pásky alebo rovnakého diaľkomeru. V druhom bode sa získajú ukazovatele uhlov vzhľadom na každú značku obrysu. Posledným bodom je väzba traverzu ku každej značke.

Vzhľadom na skutočnosť, že značky sú umiestnené v tom istom súradnicovom systéme, je možné toto miesto vyrobiť v uzavretom stave, to znamená, že súčet všetkých známych uhlov bude násobkom 360 stupňov. Keďže chyby budú naďalej prítomné, potom dôjde k nezrovnalosti a na druhej strane ich možno porovnať s chybami. Ak sú prijaté hodnoty zahrnuté do tolerancie, potom sa chyba rovnomerne rozloží na strany stránky.

Druhá metóda sa často nachádza pri výkone centra. Táto možnosť zahŕňa odkladanie pravých uhlov na zemi, s nástrojom postupne prejde každý bod.

Späť na obsah

Použitie nástroja v stavebnej sfére

Pohodlie teodolitu spočíva v tom, že to nie je náhodné na prevádzkové podmienky.

To je jeden z dôvodov jeho popularity v rôznych odvetviach. V závislosti od potreby môžete použiť elektronické alebo mechanické nástroje. Ak je veľmi dôležité mať čo najpresnejšie čítanie, potom je najlepšie použiť tie zariadenia, ktoré používajú laser.

Builder s teodolitom

Na stavenisku je potrebný teodolit na kontrolu rovinnosti budovy.

Prečo sa používa teodolit v stavebníctve? Pretože toto zariadenie pomáha kontrolovať vertikálne a horizontálne uhly, ktoré sú dôležité pri výstavbe budov, najmä pokiaľ ide o výškové budovy. Teraz nie je žiadny základ a teodolit by už mal byť v rukách staviteľa. Pomocou tohto nástroja je možné vypočítať uhol sklonu terénu. Ak nemyslíte na túto chvíľu, potom je pravdepodobnosť skreslenia budovy veľmi vysoká.

Ďalej sa teodolit používa v nasledujúcich podlažiach. To ušetrí z konštrukcie "šikmej veže". Takéto zariadenie navyše pomáha výrazne šetriť čas na manuálnych výpočtoch a meraniach. Ak chcete navigovať na výsledkoch, majster by vedel dobre poznať základy geometrie.

Ak bez takéhoto zariadenia môžete stále spravovať nejakú súkromnú výstavbu (aj keď to nie je odporúčané), potom pre vývojárov viacpodlažných budov je to jednoducho nepostrádateľné. V konečnom dôsledku to závisí nielen na spoľahlivosti a kvalite konštrukcie, ale aj na tom, že teodolit pomáha pri presnejšom odhade. Preto, ak je najatý tím staviteľov, potom bude užitočné zoznámiť sa so svojimi nástrojmi, čo môže veľa povedať.

Kvalifikovaní odborníci sú vždy zodpovední za svoju prácu, čo sa nedá robiť bez vhodných nástrojov a materiálov.

Pridať komentár