Ako používať konštrukčnú hladinu lasera

Samonivelačná laserová hladina má niekoľko výhod. Používa sa pri vykonávaní rôznych stavebných prác. Môže ho použiť odborníci a amatéri. Konštrukčná hladina lasera - multifunkčný a komplexný nástroj. Vďaka tomu stavitelia rýchlo a presne robia značkovanie a kontrolujú dokončenú štruktúru. Konštrukčné úrovne s projekciou horizontálneho, vertikálneho, bodového a krížového priemeru sú medzi odborníkmi veľkou požiadavkou.

Princíp činnosti lasera

Princíp činnosti lasera.

Konfigurujte a spravujte zariadenie

Väčšina týchto nástrojov je vybavená jednoduchým ovládacím systémom:

  • zámok systém vyrovnávania;
  • gombíky;
  • bubliniek pre predmontáž.

Ako funguje laserová úroveň, odborníci vedia. Jedným tlačidlom sa vykonáva funkcia zapínania nástroja a druhá - postupne prepína hlavné režimy. Úchytka hladiny sa používa pri skladovaní a prenášaní hladiny lasera. Jedná sa o tenké drôty, ktoré sa počas prevádzky môžu rýchlo poškodiť. V tomto prípade potrebujete pomoc odborníka. Odborníci odporúčajú použitie zámku.

Obvod na meranie hladiny lasera

Hladina laserového meracieho okruhu.

Nastavenie zariadenia je pomerne jednoduché. Úroveň lasera musí byť nainštalovaná na statív, predbežné vyrovnanie s použitím bubliniek. Potom sa západka uvoľní a nástroj je pripravený na zaradenie a použitie. V prípade potreby je potrebné nastaviť výšku lúča. Za týmto účelom je statív vybavený zasúvateľnou koľajnicou, ktorá je ovládaná ručnou kľukou.

Táto jednotka je používaná odborníkmi na vykonávanie opráv a pri budovaní rôznych objektov. Umožňuje vám presné označenie a kontrolu akýchkoľvek konštrukcií na strope a stenách miestnosti. Táto funkcia sa používa pri inštalácii predmetov pre domácnosť v zrekonštruovanej miestnosti a počas podlahového poteru.

Aplikácia tejto projekcie nevyžaduje veľa času a úsilia. Ak je to možné, laserový lúč musí byť na štítku. Zameraním sa na ne bude možné vybudovať potrebné štruktúry alebo riadiť hotové konštrukcie. Moderné vybavenie umožňuje premietnuť lúč, ktorého skenovanie dosahuje 180-360 °. Nedostatočná výška projekcie lúča vyžaduje použitie páskového meradla na jeho prenos na požadovanú úroveň. Na každej súprave sú 2 body, ktoré sú ďalej spojené priamkou.

Späť na obsah

Horizontálne a vertikálne projekcie

Úroveň laseru na podlahe

Úroveň laseru s funkciou automatického ladenia značne zjednoduší prácu a skráti čas.

Ak je potrebné vytvoriť rovnobežky, hladina laseru je nenahraditeľná. Odborníci odporúčajú pracovať na dvoch princípoch. V prvom prípade je potrebné postaviť paralely pomocou rulety. Projekcia lúča sa prenáša, rovnaké segmenty sú označené v niekoľkých bodoch. V druhom prípade je potrebné okamžite vyznačiť vzdialenosť medzi čiarami pomocou páskového meradla a na nich striedavo vyčnievať lúč.

Princíp vertikálnej projekcie sa prakticky nelíši od horizontálneho zariadenia. Rozdiel možno nazvať absenciou potreby používať ruletu. Skenovanie 360˚ pomáha pripevňovať oddiely bez použitia ďalších zariadení. Ak je úroveň správne nastavená, potom bude lúč zobrazovať rovinu plánovaného oddielu.

Nie všetky príslušné zariadenia sú vybavené funkciou bodového premietania. Má pomerne úzku špecializáciu, používa sa ako olovnica. Na strop a podlahu sa pomocou prístroja premietne bod. Značky umiestnenia je možné prenášať z jedného povrchu na druhý. Táto funkcia je nevyhnutná pre ľudí, ktorí si nedokážu predstaviť fantaziu miestnosti hore nohami tým, že vykonajú značky na strope.

Budovanie symetrických štruktúr môže byť jednoduchšie a rýchlejšie, ak použijete premietnutie kríža.

Lúče sa pretínajú pod uhlom 90 ° a vytvárajú súradnicové osi. Takáto projekcia umožňuje montérom, aby nevytvárali obrysy konštrukcií.

Je možné zostrojiť a riadiť roviny, ktoré sa nepretínajú pod uhlom 90 ° alebo sú asymetrické s použitím laserovej úrovne vybavenej stupnicou. Je umiestnený v spodnej časti laserovej úrovne, bližšie k základni. Vytvárajú modely, v ktorých sa stupnica aplikuje na statív, ale použiteľnosť takéhoto zariadenia je znížená. Vyrovnávacie zariadenie počas prevádzky v tomto režime je upevnené pomocou západky.

Nevýhodou zariadenia možno nazvať nemožnosťou jeho použitia v jasnom svetle. Tento problém je možné vyriešiť pomocou špeciálnych signalizačných zariadení, ktoré vypínajú LED diódy o polohe lúča.

Pridať komentár